(Bijzondere) Ledenvergadering van Vereniging ‘de Fryske Boerepream’,
en
Evaluatie Sylkompetysje DFB 2018.


Datum:
  woensdag 28 november 2018

Plaats:   MFC ‘De Útherne’, De Dassenboarch 25, 8651CB IJlst

In verband met de beschikbare vergaderruimte, wordt van een ieder verwacht zich van te voren op te geven: anders moeten wij uitwijken naar de minder praktische kantine.
Zowel van eigener, skipper als stiper wordt verwacht, dat zij hier gehoor aan geven.
Eigeners zijn de leden, die stemgerechtigd zijn – een andere inbreng door wie dan ook wordt ten allen tijde op prijs gesteld.

Bij voorbaat dank, it bestjoer fan DFB!

Aanvang: 20.00 uur

Onderwerpen:

 • Opening
 • Vaststellen Agenda
 • Notulen vorige vergadering: zie website ‘archief – ledenfergaderingen argyf’.
 • Ingekomen stukken / Mededelingen
 • Voorstel tot bestuurs-toetreding Errit de Jong, skipper pream 47 ‘de Útrinner’
 • Evaluatie Sylkompetysje DFB 2018
 • Uitreiking Zwaga bokaal: snelste stijger klassement 2018 t.o.v. 2017
 • Uitleg ‘Kop en Kont’, en eventuele standpunten en besluitvorming m.b.t. Kop en Kont:
  zie hiervoor ook website.
 • Voorstel Agenda 2019 en Zeilagenda Sylkompetysje DFB 2019:
  zie hiervoor de voorlopige agenda 2019 op de website
 • Voorstel wijziging Sylkompetysje-wykein Terherne
 • Wvttk watverdertertafelkomt