Beste Minsken,

Fijn dat U langs komt om de weergave van de laatste competitiewedstrijd van de vereniging ‘de Fryske Boerepream’ DFB in 2018 DFB mee te lezen. Ga er maar voor zitten, het is een redelijk lang verslag geworden.

Het was een memorabel weekend, zowel op de wal en als op het water:
1 – een nieuw wedstrijdcomité.
2 – een schippersoverleg vooraf aan de wedstrijden.
3 – het belangrijkste waar iedereen voor komt, namelijk het eigenlijke wedstrijdzeilen:
   kan iedereen omgaan met achteraf vast te stellen wisselende weersomstandigheden, en hoe houden de favorieten zich.
4 – foto’s van boven.
5 – twee filmpjes.
6 – een nieuw opgericht (protest) eiland midden in de Terkapelster Puollen.
7 – inpakken of wachten op de prijsuitreiking en de eindprijs van de gehele DFB Kompetysje 2018.
8 – foto ’s van het weekend.
9 – einduitslagen van de verschillende weekenden.

 1. Een nieuw’ wedstrijdcomité van zeilvereniging Onder Ons’.
  Na heel veel jaren met een vaste kern van bekende gezichten, hebben een aantal enthousiaste nieuwe mensen de draad opgepakt, om de wedstrijden te gaan (bege)leiden. Een pittige klus – ga er maar aan staan om in een weekend vijf wedstrijden te organiseren, waarbij door de zeilers het erg op prijs wordt gesteld dat de desbetreffende wedstrijdbanen inclusief de startlijn er goed inliggen. Zij hebben erg veel werk verzet, vooral op zondag toen alles klaar leek voor de laatste wedstrijd, en de wind ineens behoorlijk draaide, met als gevolg, dat zelfs tot en met het startschip en de startlijn alles aangepast moest worden. Het geduld op het water werd uiteindelijk beloond met een prima uitgezette loef/lij route met een spreaderboei bovenin.
  Wedstrijdcomité ‘Onder Ons’: hartelijk dank voor al U inspanningen, en het uitdagen van de zeilers door de wedstrijdbanen te variëren en af te wisselen. Ook bedankt voor de heerlijke geuren van gebakken eieren: een traditie die door jullie in stand wordt gehouden! Graag tot volgend jaar!
 2. Skippersoverleg.
  Bij de vereniging DFB was een (eenmalig) verzoek ingediend: een nieuw opgerichte Stichting de ‘Boereswel’ wilde graag met de nieuwe aanwinst mee doen aan de laatste competitie wedstrijd van 2018 in Terherne (oude pream van Pieter de Haas, Oudega). Zij zouden hun andere pream nûmer 56, de ‘Dominee’ dan uit te competitie terugtrekken. Het bestuur stond positief tegenover dit (eenmalige) initiatief. Een ingelast schippersberaad met bestuur gaf duidelijkheid aan iedereen – besloten werd, dat de 36 ‘Boereswel’ buiten mededingen aan de wedstrijden meedoet. Mooi dat dit zo kan! Bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng!
 3. Wedstrijden zaterdag 15, en zondag 16 september.
  Om een goede afsluiting van de kompetysje van de DFB te krijgen, moet een reële wedstrijdserie gezeild worden. Het gezeilde weekend in Terherne kan hier met vlag en wimpel aan toegevoegd worden. Onder wisselende weeromstandigheden zijn alle vijf wedstrijden goed verzeild, waarbij het wedstrijdcomité de bemanningen en skippers in een afwisselende reeks van wedstrijden uitdaagde.
  Op zaterdag werd gestart met een Olympische – , met daarna een Loef/lij baan, om af te sluiten met Driehoeksbaan. Zondag Olympisch en Loef/lij.
  Over het algemeen verliepen de starten vlekkeloos, waarbij af en toe een pream te vroeg was. Door snel en alert te reageren, herstelde dit zich vaak, en meldde de desbetreffende pream zich bij de bovenboei al weer in het wedstrijdveld. Waren er verassingen, of toch niet, en handhaafde iedereen zijn of haar posities?
  Ja – in de Proloog van de DFB verzeild in april bij Heeg, lieten al twee zeilers zich zien. Sjouke Kalsbeek en Peter de Koe. Sjouke zeilt onder zwaardere weersomstandigheden beter, en bij een aanhalende wind op zaterdag, in de laatste wedstrijd lieten hij en zijn bemanning de rest van het veld hun ‘kontsje’ zien. Het liep bijna slecht af, omdat hun niet was opgevallen, dat voor de laatste wedstrijd de loef/lij baan naar een driehoeksbaan was omgezet – keurig aangegeven op het startschip. Zij herstelden zich net op tijd, en gingen voor de 33 van Erick Jansma om de goede boei, en consolideerden hun terechte eerste plaats.
  Ja – ook voor Peter de Koe: hij en zijn bemanning zeilden een puike wedstrijdserie, op de laatste wedstrijd na, tevens hun aftrekker voor het weekend – weekendwinnaar! Gefeliciteerd!
  Ja – voor de beide favorieten en de lijstaanvoerders van het weekend, Henk Regts en Wiebe van der Pol. Beiden zeilden een stabiele wedstrijdserie, zodat zij hun posities in het klassement konden behouden. Henk Regts werd met nûmer 8 ‘Swarte Swan’ de terechte kampioen van de DFB Sylkompetysje 2018. Henk en zijn bemanning: van harte gefeliciteerd!

  Ja – geldt voor alle preammen. Je merkt, dat als je vanaf de start er niet bij ligt, iedereen een kans maakt om voorin te kunnen eindigen, of goed mee te doen. Het wedstrijdveld komt steeds dichter bij elkaar te liggen. Soms moet je strafrondjes draaien, of het mondt uit in een protest dat daadwerkelijk ingediend wordt. Sportief zeilgedrag staat hierbij voorop, het accepteren van een fout of het indienen van een protest mag, en is onderdeel van het wedstrijdzeilen.
 4. Fotos van boven!  Eerste boei-ronding van de tweede wedstrijd op zondag.
  Gemaakt door Hendrik Jan de Ridder.

  Op rechts draait de 33 van Erick Jansma een strafrondje en in het midden gaat de 45 (voert zeilnummer 38) van Jildou Tjoelker op weg naar haar strafrondje – zie ook foto hieronder.Op rechts vinden beiden, de 33 als de 45 (38) aansluiting na hun strafrondjes.In Plaatsje!
 5. Twee filmpjes vanaf het startschip (zaterdag) en vanaf de pin (eerste start zondag):
  klik op de foto’s.

 6. Een nieuw op te richten start-  annex protesteiland midden in de Terkapelster Puollen.
  Het wedstrijdschip – nog – alleen ….
  De protest indiener heeft zich gemeld bij het wedstrijdcomité.
  Opstomende getuige!
  De verdediger!
  Het nieuwe eiland is compleet inclusief hoofdprijswinnaar!
 7. Inpakken of wachten op –
  de prijsuitreiking en de eindprijs van de gehele
  DFB Kompetysje 2018.
      
         

 8. Fotos van het weekend -diaprojectie.
  Foto’s Jan Slotboom
 9. Einduitslagen van de verschillende weekenden.