Reglementen-avond door Jos Spijkerman op 14 februari 2020 in het Doarpshûs ‘De Trijesprong’ , Buorren, 9012 DW Raerd; vooraf opgeven voor 1 februari!

Geachte Leden van ‘de Fryske Boerepream’, Stipers en andere belangstellenden, Het Bestjoer van DFB wil U uitnodigen om deel te nemen aan een Regelementen-avond, verzorgt door Jos Spijkerman. De avond zal plaats vinden in Raerd, Doarpshûs ‘de Trije Sprong’, op 14 februari a.s. aanvang om 20.00 oere. Om de avond met Lees meer…

“Witte boekje”

In de laatste ledenvergadering is afgesproken dat we dit jaar als proef gaan wedstrijdzeilen volgens de internationale regels voor het wedstrijdzeilen, het zgn. “Witte Boekje”. In een 2-tal bijeenkomsten zijn de wedstrijd commissies en de schippers bijgepraat over de wijzigingen en is het boekje uitgereikt. Voor geïnteresseerden hieronder een link Lees meer…