Downloaden en Ynsicht in Regleminten en Formulieren DFB

Reglementen en Formulieren Bij de oprichting van de vereniging is, in samenwerking met het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, een lijst met Klassenvoorschriften opgesteld. Deze voorschriften zijn inmiddels, na goedkeuring door de ledenvergadering, een aantal keren aangepast n.a.v. wensen van schippers. Elke praam die aan deze voorschriften voldoet krijgt, na goedkeuring Lees meer…

! Oertinkingen om mei te nimmen nei de “Nij-Jierslok ’24” yn Skûtsjemuseum te Earnewâld op sneon 20 jannewaris om 16.00 oere !

-> mailing 17 jannewaris 2024 <-   Voorstel wijziging Klassevoorschriften Kom yn de Kunde Foarstel promopream 1. Voorstel wijziging Klassevoorschriften 2. Kom yn de Kunde 3. Foarstel Promopream Sietse Bruinsma stelt foar pream “De Dominee”  nr. 56 beschikber te stellen as PROMO PREAM. It doel is in ploegje silers te Lees meer…

Ferslach: Reglementen-avond door Jos Spijkerman op freed 14 februari 2020 in het Doarpshûs ‘De Trijesprong’ , Buorren, 9012 DW Raerd – 20.00 oere

Jos Spijkerman had op de routeplanner een ander dorp ingetoetst of iets van die geest, hij zat ‘ietsje noordelijker’ in het andere Raard, dus niet het Raerd waar de regelementen-avond door ‘de Fryske Boerepream’ werd gehouden. Onderweg realiseerde Jos zijn misverstand, mede door telefonisch contact, zodat om ruim kwart over Lees meer…