Kop Kont Kommisje

Tijdens de voorjaarsvergadering 2018 is een commissie in het leven geroepen, om de Fryske Boerepream in beeld en kaart te brengen: ‘de kopkes en kontsjes fan de preammen’. Vorm, uitstraling en alles wat hiermee samenhangt. In de afgelopen zomer hebben de leden van de ‘Kop en Kont Kommisje’, zoveel mogelijk Lees verder…

Reglementen en Formulieren

Reglementen en Formulieren Bij de oprichting van de vereniging is, in samenwerking met het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, een lijst met Klassenvoorschriften opgesteld. Deze voorschriften zijn inmiddels, na goedkeuring door de ledenvergadering, een aantal keren aangepast n.a.v. wensen van schippers. Elke praam die aan deze voorschriften voldoet krijgt, na goedkeuring Lees verder…

“Witte boekje”

In de laatste ledenvergadering is afgesproken dat we dit jaar als proef gaan wedstrijdzeilen volgens de internationale regels voor het wedstrijdzeilen, het zgn. “Witte Boekje”. In een 2-tal bijeenkomsten zijn de wedstrijd commissies en de schippers bijgepraat over de wijzigingen en is het boekje uitgereikt. Voor ge√Įnteresseerden hieronder een link Lees verder…