Reglementen en Formulieren

Bij de oprichting van de vereniging is, in samenwerking met het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, een lijst met Klassenvoorschriften opgesteld. Deze voorschriften zijn inmiddels, na goedkeuring door de ledenvergadering, een aantal keren aangepast n.a.v. wensen van schippers.

Elke praam die aan deze voorschriften voldoet krijgt, na goedkeuring door de keurmeester(s), een nummer en mag het zeilteken voeren.

De rechten van dit zeilteken berusten bij de vereniging en worden gevoerd na toestemming van het bestuur van de vereniging. Leden van de vereniging hebben deze toestemming automatisch, maar dienen het teken te verwijderen bij verkoop van de praam, tenzij de nieuwe eigenaar lid van de vereniging wordt (is).

Let op! Indien een praam wordt verkocht dient deze door de nieuwe eigenaar opnieuw aangeboden te worden voor keuring. Dit geldt voor zowel de praam als voor bijbehorende tuigage.

Hieronder kunt u de verschillende documenten downloaden.

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *