Reglementen-avond door Jos Spijkerman op 14 februari 2020 in het Doarpshûs ‘De Trijesprong’ , Buorren, 9012 DW Raerd; vooraf opgeven voor 1 februari!

Geachte Leden van ‘de Fryske Boerepream’, Stipers en andere belangstellenden, Het Bestjoer van DFB wil U uitnodigen om deel te nemen aan een Regelementen-avond, verzorgt door Jos Spijkerman. De avond zal plaats vinden in Raerd, Doarpshûs ‘de Trije Sprong’, op 14 februari a.s. aanvang om 20.00 oere. Om de avond met Lees meer…

Mededeling laatste wedstrijd Sylkompetysje 2019 en opgeven Barbecue

Datum:           2 september 2019 Onderwerp:   DFB Sylkompetysje 2019 Terherne, en opgeven Barbecue! Geachte, Leden, Stipers en andere belanstellenden fan DFB, Hierbij wil ik iedereen attenderen en uitnodigen, de deelnemende skippers en bemanning, of belangstellenden, voor het laatste weekend van ‘de Fryske Boerepream’ Sylkompetysje 2019 bij Terherne. Op zaterdag 14 september Lees meer…