Welkom bij “De Fryske Boerepream”

U bent aangeland of verzeild geraakt op de site van de Vereniging “de Fryske Boerepream”. Deze vereniging komt voort uit de op 4 april 1996 opgerichte Stichting “De Fryske Boerepream”, die op 28 oktober 2002 is omgezet in een vereniging met dezelfde naam.

De doelstelling van onze vereniging is in de statuten als volgt omschreven:
“De vereniging heeft ten doel activiteiten te ondernemen die kunnen leiden tot het in stand houden van de thans aanwezige pramen in een zo origineel mogelijke staat, met zeilplan en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit alles in de ruimste zin van het woord”

Wanneer u eigenaar bent van een Friese boerenpraam kunt u zich als lid aanmelden. Klik hiervoor op de knop “Contact”.

Indien u met uw praam wilt deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde zeilcompetitie moet uw praam voldoen aan de door de ledenvergadering vastgestelde klassevoorschriften. Hiervoor wordt de praam door een keurmeester gecontroleerd en nagemeten en, indien goedgekeurd, krijgt u een nummer toegewezen. Elders op deze site kunt u gewaar worden aan welke eisen uw praam dient te voldoen.

Wilt u niet wedstrijdzeilen maar toch lid worden van onze vereniging, dan is er de recreatieklasse. Aan deze recreatieklasse kunnen alle pramen deelnemen. De enige voorwaarde is dat het een originele (geklonken) Friese Boerenpraam is. Wanneer u uw praam aanmeldt voor de recreatieklasse mag u het zeilteken van de Friese Boerepream voeren, echter zonder nummer.

Naast de praameigenaren zijn er “Stipers”. Dit zijn mensen, die de doelstelling van de vereniging een warm hart toedragen en financieel willen ondersteunen door het betalen van een door algemene vergadering vast te stellen bijdrage. Ook hiervoor kunt u de knop “Contact” gebruiken.

Wedstrijden - Activiteiten:

Laatste berichten:

Nieuws

Nieuwe website!

De nieuwe website van ‘De Fryske Boerepream’ is klaar voor gebruik! Aangezien de vorige website verouderd was en moeilijk bijgewerkt kon worden, werd het tijd voor een nieuw ontwerp. Inmiddels is het zo ver dat er Lees verder…

Nieuws

Agenda 2018

Wedstrijddata en evenementen 2018 Woensdag 14 maart 20.00 uur –  Ledenvergadering –  Eerste uitleg wedstrijdregels Sylhûs, Pharshoeke 101 Heeg Zaterdag 28 april – Proloog met de Nije Sylpream Terherne Weekend 5 , 6 mei – Zeilcompetitie Lees verder…