2021 Nijsbrief 6

Neisbrief 6 Sylkompetysje 2021 Terherne: 11-12 september Contactpersoon namens het bestuur: Jaap Faber, tel.nr: 06-42732163. Wedstrijd comité: wedstrijdleider: Lieuwe van Kampen of nader te noemen persoon. 1.1 – Het wedstrijdcentrum is gevestigd dorpshuis De Buorkerij, Buorren 29. De vlag van de zeilvereniging “Onder Ons” wappert hier. 1.2 – Het Palaver Lees meer…