Aginda 2021

Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’ 2021 7 april 2021 Jierfergadering Kan niet plaats vinden, verplaatsing naar najaar 2021 8 maaie 2021 25 jier Jubileum Zeilwedstrijden Verplaatst ivm Corona naar laatste weekend September Wykein     29 / 30 maaie2021 Start Sylkompetysje  Wâldsein Wykein26 / 27 Juni2021 2e Sylkompetysje-wykein Aldegea Sneon 21 Lees meer…

Afgelasting – Wedstrijd gaat niet door! Brief aan Leden, Skippers, Stipers en belangstellenden om een wedstrijd uit schrijven op 12/13 september 2020

AFGELASTING – WEDSTRIJD IN TERHERNE GAAT NIET DOOR IVM RISICO’S CORONA –> ZIE VERDER DE MAILING AAN LEDEN, SCHIPPERS EN BELANGSTELLENDEN !!! Datum: 29 juni 2020 Onderwerp: Het voornemen om een Zeilwedstrijd voor Preammen van DFB te organiseren op zaterdag en zondag 12 en 13 september 2020, op de ‘Terkaplester Lees meer…

Aginda en Ferslach Jiergearkomste ‘de Fryske Boerepream’ Woansdei 4 maart, 2020 – 20.00 oere Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd.

Aginda Jiergearkomste ‘de Fryske Boerepream’ Woansdei 4 maart, 2020 – 20.00 oere Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd.   Aginda: Iepening / Wolkom. Meidieling as Ynkommen stikken. Notulen Jierfergadering 2019. Finasjeel Jierferslach 2019. Ferslach Kaskommisje: Klaas Postma en Jan de Wilde, Wiebe van der Pol reserve Nije leden Kaskommisje. Begrutting 2020.   Lees meer…