Aginda 2021

Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’ 2021 7 april 2021 Jierfergadering Kan niet plaats vinden, verplaatsing naar najaar 2021 8 maaie 2021 25 jier Jubileum Zeilwedstrijden Verplaatst ivm Corona naar laatste weekend September Wykein     29 / 30 maaie2021 Start Sylkompetysje  Giet net trochWâldsein Wykein26 / 27 Juni2021It Giet Oan! Start Lees meer…

Afgelasting – Wedstrijd gaat niet door! Brief aan Leden, Skippers, Stipers en belangstellenden om een wedstrijd uit schrijven op 12/13 september 2020

AFGELASTING – WEDSTRIJD IN TERHERNE GAAT NIET DOOR IVM RISICO’S CORONA –> ZIE VERDER DE MAILING AAN LEDEN, SCHIPPERS EN BELANGSTELLENDEN !!! Datum: 29 juni 2020 Onderwerp: Het voornemen om een Zeilwedstrijd voor Preammen van DFB te organiseren op zaterdag en zondag 12 en 13 september 2020, op de ‘Terkaplester Lees meer…

Aginda 2020

Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’ 2020I.v.m. Maatregel organiseren evenementen en samenkomsten is Aginda 2020 buiten werking! Sneon11 jannewaris 2020   Nijjiersgearkomst DFB yn gearwurking mei pream Jolanda:pream Jolanda noeget leden, stipers en oare belanstellenden út om lâns te kommen yn Earnewâld, yn it Skippershûs Earnewâld:Ynrin fanôf 19.00 oere oant ?  Woansdei29 jannewaris2020 Bestjoersfergadering   Raerd20.00 Lees meer…