Afgelasting – Wedstrijd gaat niet door! Brief aan Leden, Skippers, Stipers en belangstellenden om een wedstrijd uit schrijven op 12/13 september 2020

AFGELASTING – WEDSTRIJD IN TERHERNE GAAT NIET DOOR IVM RISICO’S CORONA –> ZIE VERDER DE MAILING AAN LEDEN, SCHIPPERS EN BELANGSTELLENDEN !!! Datum: 29 juni 2020 Onderwerp: Het voornemen om een Zeilwedstrijd voor Preammen van DFB te organiseren op zaterdag en zondag 12 en 13 september 2020, op de ‘Terkaplester Lees meer…

Aginda 2020

Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’ 2020I.v.m. Maatregel organiseren evenementen en samenkomsten is Aginda 2020 buiten werking! Sneon11 jannewaris 2020   Nijjiersgearkomst DFB yn gearwurking mei pream Jolanda:pream Jolanda noeget leden, stipers en oare belanstellenden út om lâns te kommen yn Earnewâld, yn it Skippershûs Earnewâld:Ynrin fanôf 19.00 oere oant ?  Woansdei29 jannewaris2020 Bestjoersfergadering   Raerd20.00 Lees meer…