Promopraam

Een zeilpraam wordt bemand door minimaal vijf personen. Het is net als bij het skûtsjesilen een teamsport. De skipper is de roerganger met vaak de man of vrouw aan de grootschoot als adviseur. Om succesvol een wedstrijd te kunnen zeilen, moet je elkaar kunnen vinden. Mocht je van mening zijn dat je met een aantal zeilvrienden best een wedstrijdje kunt zeilen maar niet de beschikking hebben over een praam, dan heeft vereniging “De Fryske boerepream” een mooi aanbod:

Er is een praam beschikbaar de voldoet aan de klasse voorschriften onder de volgende voorwaarden:

  1. Je hebt een team van minimaal 4 personen.
  2. Meedoen in het wedstrijdweekend betekent, minimaal 3 wedstrijden mee doen.
  3. Meedoen met de proloog betekent alle drie wedstrijden varen.
  4. Er gaan twee ervaren bemanningsleden mee van de vereniging. Dus in totaal 6 bemanningsleden.
  5. Kosten bedragen € 25,- per persoon voor alle faciliteiten bij de wedstrijden.
  6. Je dingt niet mee in de titel Fries kampioen.

Aanmelden minimaal twee weken voor het te varen weekend via de site van de Fryske boerepream.

Promotie dag zondag 21 juli Earnewâld.

Het skûtsjesilen krijgt in de media redelijk veel aandacht en is goed bekend bij het grote publiek. Het skûtsjesilen staat ook bekend als groepsactiviteit. Toch is een praam daar eigenlijk veel beter geschikt voor. Ten eerste je ligt niet op het dek maar zit in een praam. Een praam is veel wendbaarder en lichter en dus is het voor onervaren opstappers veel gemakkelijker om daadwerkelijk als bemanningslid mee te doen. Om de onbekendheid van het praamzeilen weg te nemen organiseren de beide verenigingen een promotiedag in Earnewâld. Hierin bijgestaan door het toeristenbureau Earnewâld en de zeilvereniging E.M.M.

Praamzeilen is voor jong en oud. Binnen een team varieert de leeftijd tussen de 16 en 80 jaar en de één is niet belangrijker dan de ander. Zou je/u met praamzeilen kennis willen maken? Dan is dit jou/uw kans. Beide verenigingen zetten hun pramen en mensen in om jou/u kennis te laten maken in het wedstrijdzeilen met pramen. Dat doen ze op zondag 21 juli 2024. Vanaf 13.00 uur – 16.00 uur. Er worden korte sprintwedstrijden gehouden van ongeveer een kwartier. Na drie wedstrijden wisselt de bemanning. Om de drie kwartier kunnen opstappers aanmonsteren en mee doen. Locatie is bungalowpark “It Wiid” in Earnewâld. Bereikbaar via het pontje “Hinne en Wer”aan de Koaidyk.  Je moet je wel aanmelden, er geldt een numerus fixus op volgorde van aanmelding.

Aanmelden: preamsilenynfryslan@gmail.com

Aanmelden voor 10 juli 2024. Minimum leeftijd 16 jaar.

Nadere informatie:

-> De Fryske Boerepream:  Nieuwstad 25, 9251 LP Burgum

e-mail: postmaster@defryskeboerepream.nl
https://www.defryskeboerepream.nl/
Tel: 06 12282512

-> De Nije Sylpream:  Waachshaven 4, 9001 AC Grou

e-mail: h.hamstrabedrijf@upcmail.nl
https://www.denijesylpream.nl/
Tel: 06 20059554