Downloaden en Ynsicht in Regleminten en Formulieren DFB

Reglementen en Formulieren Bij de oprichting van de vereniging is, in samenwerking met het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, een lijst met Klassenvoorschriften opgesteld. Deze voorschriften zijn inmiddels, na goedkeuring door de ledenvergadering, een aantal keren aangepast n.a.v. wensen van schippers. Elke praam die aan deze voorschriften voldoet krijgt, na goedkeuring Lees meer…

Meidieling oangeande: Lêste Kompetysje wedstriiden 2023 op sneon en snein 23 en 24 septimber op de Terkaplester Puollen by Terherne.

Oankundiging en Meidieling oangeande: Lêste kompetysje wedstriiden 2023 op sneon en snein 23 en 24 septimber op de Terkaplester Puollen by Terherne. Lokale gegevens: Terherne: 23-24 september  -> Contactpersoon namens het bestuur: Jaap Faber, tel.nr: 06-42732163. -> Wedstrijd comité: Aldegea,  wedstrijdleider Carel Heynen. -> EHBO: Auke Postma pream De Utrinner nr Lees meer…