Urgent – twee vacante bestuursfuncties !!

Tijdelijk interim bestjoer!
In onderling overleg zullen de verschillende bestuursfuncties opnieuw toebedeeld worden.

Bestjoer:
                     –>   Foarsitter, sekretarisvacant
                     –>   Lid, skriuwer: vacant 

                       Ponghâlder, webside en bemanningslid (tydelik sekretaris) : Jan Slotboom, Drylts
                       Lid, preameigener en skipper (tydelik foarsitter) :  Ygram Ykema, Sânfurd

                        Lid en bemanningslid (tydelik wedstiid-sekretariaat) : Jaap Faber, Ljouwert

Mjitters :        Peter Tolsma, Warkum  en   Ynze Bouma, Tersoal

PR en Sosjaal Media:
                       Joke van der Zwaag, Drachten

Earelid:
                       Sjerp de Vries

Archief
Impressie van het zeilen
Contact

E-mail: postmaster@defryskeboerepream.nl
Galamagracht 106, 8651EE Drylts