Nog één vacante bestuursfunctie !!
De vereniging DFB is blij met de toetreding van
Errit de Jong
tot het Bestjoer fan ‘de Fryske Boerepream’.

Tijdelijk interim bestjoer blijft functioneren,
totdat een volledig bestuur van minimaal 5 leden is gerealiseerd !
In overleg zullen dan de verschillende bestuursfuncties opnieuw toebedeeld worden.

Bestjoer:
Lid, preameigener en skipper (tydelik foarsitter) : 
Ygram Ykema, Sânfurd
Ponghâlder, webside en bemanningslid (tydelik sekretaris) :
Jan Slotboom, Drylts
 Lid en bemanningslid (tydelik wedstriid-sekretariaat) :
Jaap Faber, Ljouwert
 Lid, preameigener en skipper:
 Errit de Jong, Harkema

Kommisjes as oars: 


Mjitters :
 Peter Tolsma, Warkum  en   Ynze Bouma, Tersoal


PR en Sosjaal Media:  
  Joke van der Zwaag, Drachten

        Earelid: Sjerp de Vries