Urgent – twee vacante bestuursfuncties !!

Tijdelijk interim bestjoer!
In onderling overleg zullen de verschillende bestuursfuncties opnieuw toebedeeld worden.

Bestjoer:
                     –>   Foarsitter, sekretarisvacant
                     –>   Lid, skriuwer: vacant

Ponghâlder, webside en bemanningslid (tydelik sekretaris) : 
Jan Slotboom, Drylts

Lid, preameigener en skipper (tydelik foarsitter) : 
Ygram Ykema, Sânfurd

 Lid en bemanningslid (tydelik wedstiid-sekretariaat) :
Jaap Faber, Ljouwert


Mjitters :
 Peter Tolsma, Warkum  en   Ynze Bouma, Tersoal

 


PR en Sosjaal Media:  
  Joke van der Zwaag, Drachten

 

        Earelid: Sjerp de Vries