Nog één vacante bestuursfunctie !!

 

De vereniging DFB is blij met de toetreding van
Errit de Jong
tot het Bestjoer fan ‘de Fryske Boerepream’
(onder voorbehoud voordracht algemene ledenvergadering).

Tijdelijk interim bestjoer blijft functioneren,
totdat een volledig bestuur van minimaal 5 leden is gerealiseerd !
In overleg zullen dan de verschillende bestuursfuncties opnieuw toebedeeld worden.

Bestjoer:
Lid, preameigener en skipper (tydelik foarsitter) : 
Ygram Ykema, Sânfurd

 

Ponghâlder, webside en bemanningslid (tydelik sekretaris) :
Jan Slotboom, Drylts

 

 Lid en bemanningslid (tydelik wedstriid-sekretariaat) :
Jaap Faber, Ljouwert

 

 (tydelik) Lid, preameigener en skipper:
 Errit de Jong, Harkema

 


Kommisjes as oars: 


Mjitters :
 Peter Tolsma, Warkum  en   Ynze Bouma, Tersoal

 


PR en Sosjaal Media:  
  Joke van der Zwaag, Drachten

 

        Earelid: Sjerp de Vries