Verleende dispensaties

In de ledenvergaderingen van 2016 zijn een aantal originaliteitseisen gewijzigd.
Pramen die (nog) niet voldoen aan deze eisen kunnen dispensatie aanvragen bij het bestuur.
Hieronder een overzicht van alle verleende en nog niet verlopen dispensaties.

DatumPraamnr.NaamOmschrijving dispensatieDispensatie verleend totOpmerking:
07-12-201539GepkeDispensatie om nog 1 jaar met het aluminium voordek te varen31-12-2016
april 2016
33Lege Gean
De zwaarden afwijkende vorm, afmeting en beslag t.o.v. wat de klassevoorschriften voorschrijven. Dispensatie is gevraagd voor de duur van 3 jaar.31-12-2018
14 maart 201829Gerrit-UltjesDe fêststelde gewichten died inkelde preammen neffens de âlde mjittingen no ha en nei de weaging dit net mear hoege, meie derút, as de pream no yn it “rjochter rijtsje” stiet. Dit jildend, meie de gewichten derút u.o. by pream nr. 29. Troch stimming fêststeld.Oant pream 29 yn it 'linker rijtje' stiet