Jos Spijkerman had op de routeplanner een ander dorp ingetoetst of iets van die geest, hij zat ‘ietsje noordelijker’ in het andere Raard, dus niet het Raerd waar de regelementen-avond door ‘de Fryske Boerepream’ werd gehouden. Onderweg realiseerde Jos zijn misverstand, mede door telefonisch contact, zodat om ruim kwart over acht na een ‘valse start, de echte aftrap-start’ voor deze avond plaats kon vinden: de ‘Rattesturt’ werd naar beneden gehaald!

Jos begint zijn presentatie met de vier ‘voorrangsregels’  Hoofdstuk A, als basis voor de rest van de wedstrijdregels – het vrij blijven – nr, 10, 11, 12, en 13
Hierna worden beperkingen of toepassingen vanuit Hoofdstuk B en C aan de orde gesteld.

Uitvoerig wordt ingegaan op situaties bij het aanzeilen van merktekens,
zowel boven- als onderwinds, met of zonder een gate.
Hierbij vielen veelvuldig begrippen als:

– overlap
– binnen de zone
– juiste koers
– ronden van de boei
– narrow ronding
– tacktical en of narrow rounding.

– tip: toets in bij zoeken – ‘rounding a mark by sailing’
– of, link naar: https://www.youtube.com/watch?v=v6xnG6Au-Z8
– of, zoek zelf verder!

Bij een protest indienen’  heb je te maken met:
‘het kunnen analyseren van situaties, en eventueel terug grijpen of zien naar de situatie(s) voorafgaande aan de totstandkoming van gemeende conflictsituatie(s)’.

Na het aanhalen, soms apart of naar aanleiding van door Jos aangedragen animaties wordt een nieuwsgierige, uitdagende en interessante avond rondom half elf afgerond met een dankwoord door de voorzitter van DFB aan Jos Spijkerman.

             

Aankondiging:
Geachte Leden van ‘de Fryske Boerepream’,
Stipers en andere belangstellenden,

Het Bestjoer van DFB wil U uitnodigen om deel te nemen aan een Regelementen-avond, verzorgt door Jos Spijkerman. De avond zal plaats vinden in Raerd, Doarpshûs ‘de Trije Sprong’, op vrijdag 14 februari a.s. aanvang om 20.00 oere.


Om de avond met voldoende belangstelling door te kunnen laten gaan, wordt U verzocht om zich voor 1 februari aan te melden:
via mailing Uw antwoord terug sturen, zodat alles op een centraal punt komt, en het overzicht gegarandeerd blijft.

Bij voorbaat dank voor U medewerking.

Volgende week woensdag is er een bestuursvergadering van het Bestjoer van DFB, zodat wij alvast een beetje kunnen gaan inventariseren. Wilt U andere punten nog onder de aandacht brengen, dan tot en met dinsdag reageren. Bij voorbaat dank voor U medewerking.

Tip:

Probeer per Pream minstens twee bemanningsleden naar de Regelementen-avond af te vaardigheden, en werk of realiseer per Pream één of twee of meerdere situaties op papier uit.

Jos Spijkerman zal voor de pauze zelf een toelichting en voorlichting geven, en hoopt na de pauze op inbreng van zeil-situaties en zeil-problemen door de Preammen ingebracht.

Wij hopen op een positieve en goede reactie, een mooi initiatief!

Út namme fan it bestjoer fan ‘de Fryske Boerepream’,
Jan Slotboom

Categorieën: NijsRegelsZeilen