-> mailing 17 jannewaris 2024 <-

 

  1. Voorstel wijziging Klassevoorschriften
  2. Kom yn de Kunde
  3. Foarstel promopream

1. Voorstel wijziging Klassevoorschriften

2. Kom yn de Kunde

3. Foarstel Promopream

Sietse Bruinsma stelt foar pream “De Dominee”  nr. 56 beschikber te stellen as PROMO PREAM.

It doel is in ploegje silers te fynen dy it wedstriidsilen wol ris prebeare wol. Se doche dan net mei oan de kompetysje mar sile in oantal wedstriiden yn it wykein mei. Sa kinne se erfaring opdwaan en entûsjasme krije foar it preamsilen. Wat op termyn laad tot it keapjen fan in pream en meidwaan yn de kompetysje.

Sietse stelt derfoar wol in pear betingsten op:

  1. Een team bestaat uit minimaal 4 personen.
  2. Minimaal 1 week voorafgaand aan het zeilevenement moet het team zich hebben aangemeld voor het evenement. Meerdere teams kunnen zich opgeven.
  3. Er varen altijd 2 bemanningsleden van De Dominee mee.
  4. Het team betaald een kleine vergoeding voor de kosten die gemaakt moeten worden zoals transport, ligplaats en zeilklaar maken.
  5. In een wedstrijdweekend minimaal 3 keer mee doen. Dus bij de proloog alle drie wedstrijden.
  6. Minimaal 2/3 van de leden die mee doen aan de competitie moet het hier mee eens zijn. Het kan zijn dat men elkaar tegen komt in de wedstrijd.

Oant 20 jannewaris ’24 16 oere yn Earnewâld!