Frysk kampioen 2010 en de Zwaga bokaal:

In totaal zijn in 2010 “de Fryske Boerepream” Sylkompetysje zeven wedstrijden gezeild,
verdeeld over drie weekenden. Met overmacht is Arend de Boer en zijn bemanning met de pream “De Flecke” kampioen geworden door alle 7 wedstrijden te winnen.
De Zwaga- bokaal, bestemd voor de snelste stijger in het klassement, was voor Bote Pietersma van de pream nûmer 4 de “Nije Kimen” (eigenaar Fedde Mulder).
Vorig jaar was deze pream 15e, en nu 10in het klassement.

Kampioen Arend de Boer met zijn bemanning.

Een aantal van de deelnemende schippers achter de wimpel. 

Kort verslag van de zeilwedstrijden van de Fryske Kompetysje 2010 op het Heegermeer bij Wâldsein op 8 en 9 mei 2010.

In dit weekend zijn de eerste serie wedstrijden gezeild om het kampioenschap van “de Fryske Boerepream”. In totaal waren er 18 preammen aangemeld, waarvan er zaterdag 16 verschenen aan de start. Zaterdag kon er vanwege te weinig wind slechts 1 wedstrijd gevaren worden. De pream “De Flecke” met schipper Arend de Boer kon na een matige start toch goed naar voren komen en eindigde als eerste voor concurrent Gerben Gerbrandy met de pream “Sietse”. Twee preammen ( nr. 22 en nr. 54) hielden de drijfpartij niet vol en starten de motor en zijn derhalve reglementair niet gefinisht .

Zondag stond er een prachtige ‘topskoelte’ (N-NO 4) en kon er zeer goed gezeild worden. Er werd dan ook in beide wedstrijden op alle fronten fel gestreden. In beide wedstrijden liepen de preammen van Arend de Boer en Gerben Gerbrandy ver uit op de rest. Er werd door die twee schippers een prachtig duel gevoerd en tot aan de finish gestreden om de eerste plek. Schipper Arend de Boer werd met zijn bemanning uiteindelijk twee keer eerste. Zeker ook net onder de top was de wedstrijd spannend. “De Boereswel” ( Pieter de Haas ) zeilde zondag sterk ( met een 3en 4plek), maar door de 12plek op zaterdag zakten de Oudegasters in het totaal klassement uiteindelijk naar een 6plek.

Na drie wedstrijden bij Wâldsein is de tussenstand nu:

 Op de foto Arend Wisse de Boer, Erik Jansma en Tsjeard Bakker

 Verslag van de zeilwedstrijden van de Fryske Kompetysje 2010
op de Aldegeaster Brekken op 19 en 20 juni 2010.

Dit weekeinde werd de tweede serie wedstrijden verzeild in de Fryske Kompetysje 2010 van de vereniging van “De Fryske Boerepream”.
Ondanks de slechte weersvoorspellingen verschenen er 16 preammen vrijdagavond in de haven van Oudega  (Wymbritseradiel).  In totaal zijn er in de Fryske Kompetysje drie weekenden met 9 wedstrijden gepland. Dit weekend ging het om de tweede serie van drie wedstrijden (twee wedstrijden op zaterdag en één op zondag).

Vanwege de voetbalwedstrijd Nederland – Japan werd zaterdag vroeg het schipperspalaver gehouden. Wedstrijdleider Jetse van der Goot waarschuwde de schippers voor de voorspelde harde wind en zware windstoten.  Om 9.30 uur verschenen de preammen met gereefde zeilen aan de start op de “Aldegeaster Brekken”, echter toen waaide de wind al zo hard (stevige 6 Bft), dat wedstrijdzeilen niet verantwoord was. Besloten werd één wedstrijd te laten vervallen en een wedstrijd naar de zondag te verschuiven.  De preammen konden dus weer vroeg naar de haven.

Zondag kon onder goede omstandigheden wel worden gezeild. In de twee wedstrijden werd fel gestreden om een mooi plekje op de ranglijst.  De pream “Sietse” met schipper Gerben Gerbrandy (Gau) leverde in beide wedstrijden een fel gevecht met “De Flecke” van Arend de Boer. Beide keren kwam “De Flecke” als eerste over de finish.  Zowel met weinig als met veel wind lijkt “De Flecke” uit Sneek onverslaanbaar en de grote kandidaat voor het kampioenschap 2010. Derde en vierde werden respectievelijk “Den Ael” met schipper Jan Kuperus en de “Lege Geaen” met schipper Erik Jansma.
Op 25 en 26 september zullen de laatste 3 wedstrijden worden gezeild bij Terherne.

 Kompetysje útslach “De Fryske Boerepream” Aldegea 2010:

De eerste drie op de Oudegaaster Brekken.
V.l.n.r. Germ Gerbrandy, Arend Wisse de Boer en Jan Kuperus.

 Kort wedstrijdverslag van de 3eserie wedstrijden bij Terherne
om het Frysk Kampioenschap Preamsilen op 25 en 26 september 2010.
 

De zeilvereniging “Onder Ons” uit Terherne  had zaterdag een prachtig zeilparcours uitgezet op de “Terkaplester Puollen”, met maar liefst 3 kruisrakken per route. De wind was noordwest kracht 5 Bft, met daarbij flinke ‘pûsters’. Het palaver was om ong. 9.15 op de Pôle van Heida/De Vries. Het gebeuren kreeg speciale aandacht van Omrop Fryslân in het programma “Op en Út” door o.a. een interview met koploper Arend de Boer. In totaal starten 16 preammen om ca. 10.30 uur. “De Flecke” en de “Sietse” lagen direct op positie 1 en 2, en lieten die positie niet weer los. De pream “De Dominee” van Sietse Bruinsma startte als 3een hield deze plek lang vast, maar moest uiteindelijk Erik Jansma van de “Lege Geaen” voor zich laten gaan. De tweede wedstrijd startte om ca. 14.00 uur. Er lag een mooie lange startlijn voor de preammen klaar. Na het eerste kruisrak was de volgorde van de 1evijf preammen als volgt:  De Flecke (43) , de Gerrit Ultjes (29) ,  de Lege Geaen (33) , de Reidhin( 40) en de Reidplum (44) van debutant Jentje Jonker. Tijdens de wedstrijd moesten twee preammen met averij naar de kant, zodat uiteindelijk na een zware strijd met veel wind (en dus veel hozen) 14 preamen over de finish gingen. De finishnummers 1 tm 3 waren: De Flecke (43), de Lege Geaën ( 33) en de Gerrit Ultsjes ( 29)

Voor de zondag stond één wedstrijd gepland om 11.00. Vanwege de hardnekkige mist moest de wedstrijd worden uitgesteld tot ca. 11.30. De wind was in de nacht gedraaid naar Noordoost tot Oost en was zeer zwak. In het eerste kruisrak viel de wind hier en daar helemaal weg. Uiteindelijk werd door de wedstrijdleiding besloten de wedstrijd om ca. 12.40 uur af te breken.

Zie hieronder voor de totale uitslag van de wedstrijd bij Terherne:
 

Kompetysje oersjoch en einútslach fan Kompetysje “De Fryske Boerepream” 2010:

By de earste wedstriid yn Wâldsein, binne der twa preammen oer de finish kaam mei in reade flagge yn it want –
beide hawwe gjin protest ynstjinne, derfoar ha sy trije strafpunten krigen.

Arend de Boer, Germ Gerbrandy en Erik Jansma:
de eerste drie van zowel de Terkaplester poelen als het klassement 2010.

 

Zwaga-bokaal 2010 foar Bote Pietersma út Wâldsein mei pream nûmer 4 de “Nije Kimen”.