DFB – Proloog Heeg – 28 april 2018
‘De kop is derôf’.
De aanloop naar deze proloog heeft enigszins een vertraging opgelopen, maar wat is het mooi dat zoveel preammen aan de meet verschijnen, in de door ‘de Fryske Boerepream’ georganiseerde proloog. De voorwedstrijd voor het gehele zeilseizoen om te oefenen en te kijken, hoe alles gaat of moet gaan functioneren. Of dat gedane ‘investeringen’ – klein of groot – zich ook daadwerkelijk laten gelden.
De WSH WaterSportverenigingHeeg had de organisatie op zich genomen, en de gehele organisatie eromheen was in handen geweest van onze oud voorzitter Jack van den Berg. De opening op de palaver nam hij als laatste officiële daad voor zijn rekening. Jack bedankt!
Het woord was hierna aan WSH wedstrijdleider Epie Gerritsma om een aantal zaken toe te lichten: zoals zwemvesten, de één minuut regel vanuit de driehoek, wijziging startlijst 47 ipv 44.
En dan giet it los!

1ste wedstrijd – voor alle wedstrijden een Olympische baan.
De eerste start leverde vanuit het startschip geen problemen op, behalve pream 10 fan Ygram Ykema, die te vroeg was. Maar vanuit de pin waren er nog twee, pream 8 fan Henk Regts en in het midden de 47 van Errit de Jong. Algemene terugroep duurde daardoor ietsje langer. De trent was gezet: we ha der sin oan!
De tweede start, na correctie startlijn, was duidelijk voorzichtiger, behalve de 8 van Henk, die precies op het startschot over de startlijn ging. De rest lag op te grote afstand om hem nog op dat moment te achterhalen. De 35 van Gerben Gerbrandy dacht daar anders over en ging de strijd aan, en had net tekort om Henk bij de bovenboei voor te blijven.
Door windraaiingen kun je zien dat er soms in het halfwindse rak met de fokke-loet gevaren wordt.
Een enorm loefduel pakt zodanig goed uit voor de 35 van Gerben, dat hij de 8 van Henk inpakt, en net voor de 22 van Sjouke om de zijwaartse driehoeksboei gaat. In deze volgorde gaan ze om de onderboei. Het complete veld zeilt wisselend in verschillende posities. In het laatste gedeelte van de wedstrijd laat Sjouke Kalsbeek zien wat zeilen is, de 22 Sijmen Durk zet de sokken erin en komt als eerste om de bovenboei, waar hij zich direct laat inpakken door de 8 van Henk. Het blijft nu erg spannend in het laatste kruisrak als het veld van preammen in deze volgorde om de onderste boei komt: 22, 8, 56, 35, 47, 39, 47, 10, 29.
De voorste drie kiezen voor de vaargeul door het Heegermeer, terwijl de 35 naar de Yndyk of Bargebek zeilt, dwars over het meer naar de Wâldseinder kant. Het blijft tot de finish toe spannend, wie het zal worden. Door de winddraaiingen is alles nog mogelijk, zal blijken: de 35 komt een paar meters te kort om voor de 8, 1ste en de 22 2de te eindigen. Zij komen alle drie binnen een aantal seconden binnen. De 56 van Sietse Bruinsma volgt op gepaste afstand. De 47, 39 10 en 29 sluiten zich hierbij aan.

2de wedstrijd.
In de 2de wedstrijd wordt het klassement bepaald. Door de start. Een valse start. De 22 en de 56 gaan te vroeg! Sjouke van de 22 met zijn bemanning zeilen erg sterk, en onderscheiden zich door veruit de snelste zeiler te zijn. De pream rint as in trein. Maarja, wat hawwe jo oan dit praet, neat! Bij de bovenboei komt de genadeslag of ja uiteindelijk niets, geen finishsignaal. Eveneens voor de 56.
Het gevolg is dat de 10 van Ygram Ykema ineens een eerste plek bezeild, hij komt als relatieve tweede over de finish. Datzelfde geldt voor de 35 van Gerben, die als relatieve vierde ineens opschuift naar de tweede plaats, door het wegvallen van zowel de 22 als de 56.
De 8, 47, 39, 29 volgen.
Deze wedstrijd had wederom veel winschiftingen, aanhalende wind, en buiengeweld. Een goed zeilscenario. De hoasblikken en pompen kinne mar byset wurde.

3de wedstrijd.
Een prachtige en goede start kenmerkte het begin van deze laatste wedstrijd, waarbij de startlijn er prachtig inlag. Was ook te zien in de halfwindserakken, waarbij vanaf de bovenboei minder met de loete gewerkt kon worden.
Iedereen over bakboord weg, 35 in de midden, 22 komt van de geul, en kon de boei niet halen, 35 net eerst met 22, en 8 erachter. Een situatie waarbij de 8 en 35 een lijduel aangaan, lijkt positief uit te pakken voor de 22, die rechtdoor naar de boei kan varen. Bij de zijwaartse driehoeksboei komen de 22 en 35 in een moeilijke positie met elkaar. De 22 moet ruimte geven en doet dit onvoldoende, zodat bootcontact tussen hen ontstaat. Tot overmaat van de 35 mengt ook de 8 zich hierin, met de mededeling dat de 35 een protest krijgt wegens het raken van de boei. Een moeilijke en complexe situatie, met als gevolg een rode lap in het stuurboordwant van de 8.
Er wordt scherp doorgezeild, en men kiest alle kanten van het meer, weinig door het midden. Bij het ingaan van het laatste kruisrak komt er een enorme zwarte lucht aan, met evenzoveel regenwater.
Het progressief naar voren zeilen van de 39 van Peter de Koe valt op. Hij kreeg de 39 steeds beter aan de ‘praat’. Tot op de finish blijft het relatief spannend. Sjouke finisht met de 22 goed aan kop als eerste, en de 35 van Gerben nog maar net voor de 39 van Peter. Nu komt het: wat doet de 8 van Henk met de rode lap! Vijftig meter voor de finish haalt de maat van Henk de ‘reade lap’ eruit, en gaat als vierde binnekomen. Je hoort de bemanning zuchten aan boord van de 35: kat in Sietse syn pream-bakje! De 47, 56, 10 volgen, en …. Waar is de 29!? Het bleek pas later, dat de acht bemanningsleden de bui zowel in letterlijke als in geestelijke zin hadden zien hangen, en de dichtstbijzijnde ronde tafel hadden bezeild in het prachtige ’t Sylhûs van de WSH, én gingen voor dit prachtige, droge uitzicht.
Terugkijkend kunnen wij als DFB en de WSH op een prachtige gezellige zeildag, verzeilt onder ideale weersomstandigheden, met windkracht drie tot bijna vijf Bft. Buien en zonlicht ondersteunden het zeilen, met een goede nazit en prijsuitreiking in ’t Sylhûs.
En, preamsilers yn de kompetysje fan de DFB, let op folgjend wykein yn Wâldsein:
de 22 Symen Durk komt deroan, mei as sûnder hazefet!

Iedereen bedankt voor zijn inzet en medewerking!

Hieronder kunt U de uitslag bekijken van de Proloog bekijken:

 

Categorieën: NijsWedstrijden