Onder toeziend oog van de mjitters Peter Tolsma en Ynze Bouma werden vandaag, voorafgaande aan de start van DFB Sylkompetysje nog een aantal preammen gewogen.
Het vervolgtraject om in het kader van ‘kop en kont’ een overzicht te krijgen, krijgt hiermee steeds meer inhoud. De ingestelde commissie op de voorjaarsvergadering kan aan de slag. Het ‘weagjen’ vond plaats bij WaterSportSchraa in Wâldsein, overbuurman van Klaas Postma, die het voorwerk m.b.t. het regelen gedaan had. De preammen waren mooi op tijd, zodat het een vlot gebeuren was. Iedereen bedankt!

Voor een impressie een aantal foto’s: