Op zaterdag en zondag 23 en 24 juni worden alle dertien preammen weer aan de start verwacht,
voor het vervolg van de ‘de Fryske Boerepream’ Sylkompetysje 2018. De eerste wedstrijden in het weekend van 5 en 6 april zijn onder uitstekende omstandigheden verzeild op de Heegermermar onder de Yndyk bij Wâldsein.

Bent U van plan om onze wedstrijden vanaf de wal te volgen, dan bent U van harte welkom in het plaatsje Aldegea:
‘in moai plakje op de wâl’ kunt U op de hoek van de Aldegeaster Brekken vinden, bij camping jachthaven “Watersportcamping De Bearshoeke” (<– link).

Voorafgaand aan de wedstrijden liggen in de haven en kom van Aldegea de preammen elke morgen klaar, en maken zich gereed voor de wedstrijden, waarna zij vervolgens uitvaren, wel of niet onder eigen kracht – een mooi gebeuren!

Palaver op zaterdag in de plaatselijke Pizzeria om 9.00 uur.
Start zaterdag om 10.30 uur – drie wedstrijden.
Start zondag om 10.00 uur – twee wedsrijden.
Nb. door omstandigheden kan worden afgeweken van de in het wedstrijdreglement aangegeven wedstrijden per dag.
Bent U nieuwsgierig naar de voorwaarden en regels:  (link –>) wedstrijdreglement!

De nummers van onze deelnemende preammen kunt U vinden in het overzicht hieronder. Tevens de competitiestand van de wedstrijden in Wâldsein!

Tot in Aldegea !!!

En fansels de skippers en bemanning wer in moai wykein tawinske:
lit sjen troch tûk te silen, wat der yn jimme pream sit !

 De skippers en de preammen!

 • Pream nûmer 8: Henk Regts mei de “Swarte Swan”

 • Pream nûmer 9: Klaas Postma mei “de Onderneming”  
 • Pream nûmer 10: Ygram Ykema mei “Diggelfjoer”    
 • Pream nûmer 22: Sjouke Kalsbeek mei “Sijmen Durk” 
 • Pream nûmer 29: Henk Stekelenburg mei “Gerrit Ultjes”  
 • Pream nûmer 33: Erik Jansma mei de “Lege Geaen”
 • Pream nûmer 35: Gerben Gerbrandy mei de “Sietse”.   
 • Pream nûmer 39: Peter de Koe mei de “Gepke”
 • Pream nûmer 44: Wiebe van der Pol mei de “Reidplúm”    
 • Pream nûmer 45: Jildou Tjoelker mei de “Jolanda”
 • Pream nûmer 47: Errit de Jong mei de “Útrinner”       
 • Pream nûmer 54: Marten Postma mei “Warber”
 • Pream nûmer 56: Sietse Bruinsma mei “de Dominee”