Geachte lezers,

Bij vorige wedstrijden heeft het bestuur steeds een pream gevraagd, om een wedstrijdverslag te maken. Helaas zijn we dit keer in gebreke gebleven. Gewoon vergeten te vragen … Indien een pream voor de volgende keer in Terherne een weekendverslag wil schrijven, dan horen wij dit graag!

Het binnenvaren van de havenmonding op vrijdagavond 22 juni was op zich al een gebeurtenis, met een noordwester van 5 tm 6 Bft. Vooraan lag als enige klaar om als het ware uit te varen mei ‘it skûm op de kop/bek’, de ‘Reidplúm’ van Jentsje Jonker. Een voorteken!
Verderop in de uiteindelijke en gezellige havenkom van het doarp Aldegea lagen nog een vijftal eerder op de week binnengebrachte preammen – in afwachting van.

In het kader van de ‘Kommisje Kop en Kont‘ waren Klaas Postma en Peter Tolsma bezig met meetgegevens te verzamelen: mei panlatte en mjitlint, en sjitlead.
Zaterdagmorgen, en op zondagmorgen vervolgde Peter Tolsma, en Ynze Bouma al vroeg het  keuringsritueel. Alle preammen waren druppelsgewijs de vorige avond binnengelopen. Tot zover het voorprogramma.

       

Om ongeveer negen uur opende Ygram Ykema het zeilweekend voor de tweede wedstrijdserie van ‘de Sylkompetysje 2018 te Aldegea’, met:  de weer- respectievelijk zeilomstandigheden lijken zich in de loop van de dag goed te ontwikkelen – mooier vooruitzicht kan de DFB zich niet wensen!
Bij het voorstellen van de wedstrijdcommissie met wedstrijdleider Karel Heijnen had ik bijna bij leider een ‘ij’ aangeslagen – het zou zonder zijn medeweten wel een beetje pijn leiden worden.
De koffie werd ons aangeboden door de als wedstrijdsecretariaat dienende Pizzeria, waar iedere pream zich ook kon aanmelden voor het avondeten.
Pream 54 ‘Warber’, wel aanwezig in de havenkom en een gedeelte van de bemanning, trekt deelname voor de wedstrijden van vandaag in: morgen zijn ze weer van de partij!
Na hier en daar wat gemorrel over de uitgewisselde zeilnummers, van 56 naar 38, 38 terug naar 45, en 36 ipv. 29, kon Ygram iedereen goede wedstrijden toewensen.

De aangekondigde uitvaart van preammen werd bijna een letterlijke útfeart: vier preammen op sleeptouw bij het skûtsje ‘de Maatslag’ van Wiebe Bakker gingen mooi in optocht naar de Brekken, totdat één van de geweldig sterke sleeptouwen van de eerst gesleepte pream ‘Sietse’ het begaf. Gevolg een chaos van achteruit varende preammen, onstaan door een stevige noordwester pal op de havenmond. Wiebe en de rescue-rubberboot gingen terug of verleenden assistentie, zodat erger werd voorkomen. Wel sensatie, maar liever niet zo.

Wedstrijden zaterdag 23 juni.
De start en de baan lag er vrij vlot in: Route 2 – Olympische Baan. Ook hier een voorteken! Er werd mooi gestart met een dikke vier tot een kleine 5 Bft: iedereen op weg naar de bovenboei. Prachtig gezicht! Driehoek ingezet, nr. 8 ‘Swarte Swan’ van Henk Regts voorop. Tot zover alles goed. Henk komt voor de 2de keer als 1ste bij de bovenboei en gaat zoals in de papieren staat naar boeinummer twee, wat echter niet Olympisch is. De 33 ‘Lege Geaen’ van Erik Jansma gaat daarentegen naar het onderboeinummer drie om de  Olympische Baan zoals oorspronkelijk bedoeld te gaan zeilen. De nummervolgorde zoals aangegeven in de wedstrijdbepalingen was niet goed, vandaar de actie van Henk Regts. Verwarring in het totale preammenfjild alom: sommige gingen in het kader van de Olympische gedachte achter Henk aan, en anderen volgden Erik, die uiteindelijk toch ook maar naar boeinummer  twee zeilde. Olympisch meedoen was de boventoon, maar uiteindelijk lagen her en der over de gehele route preammen, en besloot het wedstrijd-comité, gelukkig, in al haar wijsheid de wedstrijd ongeldig te verklaren. Om verwarring te voorkomen werd na overleg met de wedstrijdleider Heijnen een driehoeksbaan, Routenummer 3, gevaren!

De volgende drie wedstrijden hadden een wisselend wedstrijdverloop, en uitslagen. Hoofdkenmerk een afnemende wind, én, het al eerder genoemde voorteken van de vrijdagavond ‘mei it skûm op de kop of de bek’, drie klinkende overwinningen voor de 44 van Jentsje Jonker, met als skipper Wiebe van der Pol !!! Een geweldig resultaat voor pream 44, minder en vooral sneu voor Henk Regts, die een geweldige start had en een riante uitgangspositie om de eerste, ongeldig verklaarde wedstrijd op zijn naam te schrijven. Nu zullen pream 8 en 44 naar alle waarschijnlijkheid qua punten om het kampioenschap gaan zeilen. Ik ben benieuwd, hoe morgen op zondag, de ‘striid’ tussen deze twee koplopers zich gaat ontwikkelen? En zal de rest van het preammen-fjlid dit toelaten. Hopelijk niet. Enigszins spanning door de anderen zou een nog mooier verloop van de competitie worden …..

Op het moment van het schrijven van dit eerste verslag op de zaterdagavond vanuit de kuip, in de ‘baai van Aldegea’ komen de geluiden van het nuttigen van de maaltijd bij de Pizzeria naar mij toe. Naarmate de avond vorderde, zwol het geluid redelijk aan tot aardige decibels. Voor sommigen eindigde als útsetter de avond in de vroege morgen, via een bezoek aan het ‘Blauhúster Túnfeest’ (later kom ik hier nog op terug).

Wedstrijden zondag 24 juni.
De uitvaart van enkele preamen achter Wiebe Bakker ging nu zonder problemen. Dit moest ook wel, als vlak daarna om tien uur de 1ste wedstrijd los gaat. Vanuit mijn positie onderin de pream had ik nu minder overzicht, doordat ik in plaats van uitkijk, de grootschoot aan boord van de pream 33 van Erik Jansma mocht bedienen – het ‘Blauhúster Túnfeest’ had de eigenlijke schotenman ‘geveld’, of zeg maar, hij had van Erik vrijaf gekregen. Nou, er stond meer wind dan ik dacht, en af en toe moest ik, met hulp van andere Jan, behoorlijk aan de bak. Wederom werd vanaf het startschip de Olympische gecorrigeerde Route 2 aangegeven. Na de start kreeg ik wel mee, dat Henk Regts met de 8, als de brandweer ging. Wiebe van de Pol met de 44 had moeite om los te komen en kwam in de middenmoot. Nu kon je ook zien, indien je niet genoeg ‘vrij’ kunt zeilen, het moeilijk is, om in om in dit veld van zeilpreammen naar voren te zeilen: het veld ligt dicht op elkaar, en komt steeds dichter op elkaar te liggen! Een goede ontwikkeling!
In de 2de wedstrijd hetzelfde beeld vooraan, met dien verstaande, Henk voorop en Wiebe er vlak achter.
Ontwikkelingen die zich soms in een eerdere wedstrijd al aangekondigd hadden – De Proloog –  kwamen er op deze zondag voor de pream 22 ‘Sijmen Durk’ van schipper Sjouke Kalsbeek nu wel tot (vlak)uiting: zij zeilden naar een 2 en een 3. De dag daarvoor hadden zij dit al laten zien, door in de laatste wedstrijd als 2te eindigen! Ook de ‘Gerrit Uiltjes’ met pream 29 met skipper Henk Stekelenburg ging af en toe heel goed, met het geleende zeil van de 36, de pream van Pieter de Haas!

Van oudsher sloot Ygram Ykema dit geslaagde weekend in Aldegea af, en dankte iedereen voor zijn medewerking, speciaal de leden en medewerkers van het wedstrijdcomité !!!
Jammer genoeg was er in het optellen van de weekendpunten een fout gemaakt. Gelukkig kon die ter plekke meteen rechtgezet kon worden. Gerben Gerbrandy van pream 35 ‘Sietse’ overhandigde zijn in eerste instantie 3uitgereikte weekendprijs terug aan de pream 22 ‘Sijmen Durk’ van Sido van der Wal en Sjouke Kalsbeek. Eind goed al goed!
Op 28 juli vindt de ‘Slach om Aldegea’ plaats, een vrijblijvende wedstrijd, met gezelligheid, en iel: maar ook echt wedstrijdzeilen mei de preammen, en oar hout! Kom allegearre!

Als ik om ongeveer vijf uur de bijna lege havenkom van Aldegea verlaat, ligt als enige pream de ‘Jolanda’ in een hoekje te wachten op een aanbidder. Verderop kom ik (opnieuw een voorteken?) als laatste pream in Aldegea wederom dezelfde pream van de vrijdagavond bij binnenvaren tegen: met uitzicht op de uit/invaart ligt de ‘Reidplúm’ te wachten – ‘mei alwer, it skûm op de bek! Terherne ik kom deroan’!
Warkum haal ik niet en ik zoek een steiger op tegenover Ygram, op de ‘Flakke Brekken’. ’s Avonds hoor ik …. de tweede avond van het ‘Blauhúster Túnfeest’ over het water aankomen: set’m op Hindrik!

Terugzien kunnen wij met elkaar op een prachtig zeilweekend, met een goede wedstrijdserie, op en rondom ‘it doarp Aldegea en wetter fan de Aldegeaster Brekken, in mearkelokaasje’!
Dertien preammen op een startlijn, een geweldig gezicht en iets waar alle eigenaren en skippers trots op kunnen zijn, door ook hierna nog, een serie prachtige wedstrijden met elkaar te zeilen. Ontwikkelingen in de wedstrijden nemen wij als bestuur mee, en proberen wij met hulp van jullie weer om te zetten in een werkbaar, zeilbaar reglement. Blijf attent en houdt contact!
Misschien is er iemand, die nog een aanvulling heeft of gemaakte foto’s, vooral wedstrijd-zeilfoto’s. Het zou fijn zijn om één of meerdere zeilfoto’s te kunnen plaatsen – twee foto’s wil ik jullie niet onthouden – zeilfoto’s  op wei nei hûs – prachtig, van pream 33!
Priiswinners Aldegea:
  

Kompetysjeoersicht Aldegea en Aldegea/Wâldsein:Set yn jimme aginda:
  op nei ‘De Slach om Aldegea’ op 28 juli (fia Ygram Ykema – ek iepen foar oare preammen)
  op nei ‘de 3dewedstriid Sylkompetysje Terherne 15 en 16 september!

JS