Datum:           2 september 2019
Onderwerp:   DFB Sylkompetysje 2019 Terherne, en opgeven Barbecue!

Geachte,
Leden, Stipers en andere belanstellenden fan DFB,

Hierbij wil ik iedereen attenderen en uitnodigen, de deelnemende skippers en bemanning, of belangstellenden, voor het laatste weekend van ‘de Fryske Boerepream’ Sylkompetysje 2019 bij Terherne.

Op zaterdag 14 september a.s. is het uitgangspunt om het maximale aantal wedstrijden te organiseren. Op dit moment zijn dit nog vier wedstrijden, want in het Sylkompetysje-weekend van Aldegea is een wedstrijd extra gevaren, zodat het na te streven aantal wedstrijden van 15 in de totale Sylkompetysje 2019 zo dicht mogelijk benaderd kan worden.

In de jaaragenda staat: prijsuitreiking met eten en feest na, met muziek. Het woord ‘live muziek’ moeten wij helaas loslaten, omdat jammer genoeg de uitbaatster van café ‘de Zevenwouden’ afhaakte (in de pers uitdrukkelijk omschreven): zij zou voor de muziek zorgen. De nazit zal er hopelijk niet minder om worden. Weet je nog een leuke (gratis) invulling van muziek ….

Programma voor a.s. zaterdag 14 september:

 • Palaver 9.00 uur in café ‘de Zevenwouden’
 • Start wedstrijden ‘Terkaplester Puollen’: 10.30 uur
 • Na afloop wedstrijden protestbehandeling in ‘de Zevenwouden’
 • Voorafgaande aan barbecue, de prijsuitreiking of bekend maken prijswinnaars:
  • Weekend-winnaars: 3x,
   en wisselprijs weekendwinnaar, replicapream Ids Willemsma
  • Sylkompetysje 2019 winnaars: 3x,
   en wisselprijs Kompetysje 2019 en Kampioenswimpel 2019
  • Vermelden snelste stijger Sylkompetysje 2019: Zwaga Bokaal!

Aanvang Barbecue om ongeveer 18.00 uur tot 20.00 uur: € 12,50 p/p
OPGEVEN BARBECUE VOOR DINSDAG 10 SEPTEMBER via secretariaat ‘de Fryske Boerepream’ met vermelding van: preamnûmer en aantal eters (vanzelfsprekend zijn introducés of anderen tegen betaling welkom):
Opgeven is garant staan voor betaling, die plaats vindt voorafgaande aan de barbecue!

Groetnis út namme fan DFB,
Jan Slotboom