AFGELASTING – WEDSTRIJD IN TERHERNE GAAT NIET DOOR IVM RISICO’S CORONA –> ZIE VERDER DE MAILING AAN LEDEN, SCHIPPERS EN BELANGSTELLENDEN !!!

Datum:
29 juni 2020

Onderwerp:
Het voornemen om een Zeilwedstrijd voor Preammen van DFB te organiseren op zaterdag en zondag 12 en 13 september 2020, op de ‘Terkaplester Puollen’ bij Terherne.
In samenwerking met Watersportvereniging Terherne ‘Onder Ons’!

 

Aan Leden, Skippers, Stipers en Belangstellenden van vereniging ‘de Fryske Boerepream’,

 

Indien de maatregelen door regeringswege genomen het toestaan, wil de Verenging van ‘de Fryske Boerepream’ een zeilwedstrijd organiseren voor haar leden.

De minimale deelname is gesteld op 8 preammen, om een enigszins respectabele wedstrijd te kunnen realiseren.

Opgave telefonisch bij de voorzitter van de vereniging Michiel Kalsbeek: 06 53 56 79 50

De DFB hoopt op genoeg toezeggingen om de wedstrijd t.z.t. te kunnen gaan organiseren.

 

Namens DFB,
Michiel Kalsbeek
Ygram Ykema
Errit de Jong
Jaap Faber.

Nb. Indien je de contributie € 60,- en of stipersjild € 10,- nog niet overgemaakt hebt, graag hieraan voldoen! Bvd!