11 September 2020
Nieuwsbrief van de “Fryske Boerepream”.

Beste schippers, bemanningsleden en donateurs,

Middels dit schrijven willen wij als bestuur jullie even bijpraten over het afgelopen seizoen.

Daar wij elkaar anders geregeld treffen bij de Friese Kampioenschappen, het ploegje zeilen of andere evenementen, was het dit seizoen doodstil wat betreft onze vereniging, maar niet op het water, het is waarschijnlijk nog nooit zo druk geweest, alles wat maar half wilde drijven werd mee gevaren, goed voor de bootverhuur dus. Alhoewel er veel onkunde op het water was, ging het over het algemeen mede dankzij het mooie weer toch best goed.

We hebben de wedstrijden op Terhorne lang aangehouden en dit leek ook goed te komen, totdat de heer Rutte half augustus een persconferentie hield, waar hij zijn ongerustheid over de oplaaiing van het coronavirus uitsprak. Hierna wilde de zeilvereniging Onder Ons van Terherne deze wedstrijden niet meer organiseren.

Ook voor de wedstrijden van Oudega ontstond twijfel. Het zeilen kon dan wel, maar hoe komt het met het palaver en de nazit?
Voor Oudega hadden zich 6 Fryske Preammen ingeschreven en 3 Nije Sylpreammen, maar de verantwoording komt dan om de hoek kijken. Als je ergens voor uitgenodigd bent, dan ga je of je gaat niet, dat beslis je zelf, maar als je iets organiseert ben je verantwoordelijk, dus op het laatst toch maar afgelast. Jammer maar de twijfel was groot.

Een verloren seizoen zullen we maar zeggen, des te meer een reden om er volgend jaar een gloriejaar van te maken!

En dit komt goed uit, want onze vereniging bestaat volgend jaar 25 jaar, en dit willen we vieren middels een Jubileum-Dag. We hebben gekozen voor het water van Terherne, mooi centraal en onze vereniging is daar opgericht. De datum is 8 mei, dus eigenlijk in plaats van de proloog wedstrijden.
Het programma wordt nog over nagedacht, maar in ieder geval moeten de niet wedstrijd zeilende leden erbij betrokken worden. Te denken valt aan een soort admiraalzeilen met een opdracht o.i.d.

Alle ingeschreven pramen moeten eigenlijk meedoen.

Na de tijd een buffet met feestavond?

Laten we er met z’n allen een heugelijke, maar vooral gezellige dag van maken.

Wie goede ideeën heeft, graag melden aan het bestuur.

Om dit te organiseren hebben wij als bestuur de hulp van de leden hard nodig, te meer omdat bestuurslid Jan Slotboom te kennen heeft gegeven om deze herfst terug te treden als bestuurslid.

Errit de Jong neemt zijn het penningmeesterschap over, i.v.m. corona is dit nog niet gebeurd.

We zoeken dus een nieuw bestuurslid(leden), mede omdat ondergetekende er 9 jaar heeft opzitten als bestuurslid, dus wordt het ook tijd om op te stappen.

Nog een punt van aandacht is het betalen van de contributie, dit jaar alleen het ledengeld, dus geen wedstrijd bijdrage, ook de donateurs, die dit nog niet gedaan hebben, kijk het even na. De vereniging moet blijven draaien.

Tenslotte, de overige wedstrijd data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt, ook de data van de jaarvergadering en eventuele nieuwjaarsborrel.

Wij als bestuur vergaderen weer op 25 november, als er belangrijke dingen zijn, krijgen jullie bericht via de mail.

Als laatste wil ik eenieder veel geluk en een goede gezondheid toe wensen.

Namens het bestuur,
Ygram Ykema

 

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *