Neisbrief 6 Sylkompetysje 2021

Terherne: 11-12 september

Contactpersoon namens het bestuur: Jaap Faber, tel.nr: 06-42732163.

Wedstrijd comité: wedstrijdleider: Lieuwe van Kampen of nader te noemen persoon.

1.1 – Het wedstrijdcentrum is gevestigd dorpshuis De Buorkerij, Buorren 29.
De vlag van de zeilvereniging “Onder Ons” wappert hier.
1.2 – Het Palaver wordt daar gehouden op 11 sept. om 9.15 uur.
1.3 – De openingstijden zijn op zaterdag 11 sept. van 8.30 tot 10.00 uur,
zondag van 9.00 tot 9.45 uur en zaterdag en zondag direct na de laatste middag
wedstrijd voor het eventueel inleveren protestformulieren.
1.4 – Het wedstrijdgebied ligt op de Terkappelster Puollen .
1.5 – Dag-uitslagen worden op het mededelingenbord opgehangen bij De Buorkerij.
Zaterdag z.s.m. na de laatste wedstrijd en op zondag na de prijsuitreiking.
1.6 -Plaats prijsuitreiking wordt nog bekend gemaakt.

ad 1.2   Bij het palaver worden alleen de schippers verwacht in verband het maximum aantal personen vanwege de Corona-maatregelen.

ad 1.6   Vindt plaats bij het dorpshuis. Onderling geldt nog steeds de 1,5 m richtlijn.
Vanwege de nog steeds geldende beperkingen,is er geen nazit maar een gezamenlijke maaltijd georganiseerd.

 

Het jubileum op 25 september Gaat niet door en wordt door geschoven naar begin mei 2022 indien dat door de corona regels is toegestaan.

Te zijner tijd ontvangt u daarover informatie.

 

Terherne: 25 september

Contactpersoon namens het bestuur: Jaap Faber, tel.nr: 06-42732163.

Wedstrijd comité: wedstrijdleider: Lieuwe van Kampen of nader te noemen persoon.

1.7  –  Het wedstrijdcentrum is gevestigd bij dorpshuis De Buorkerij, Buorren 29 Terherne.
1.8  –  Het Palaver wordt daar gehouden op 25 sept. om 9.00 uur.
1.9  –  De openingstijden zijn van 8.45 tot 10.00 uur en direct na de laatste wedstrijd voor
inleveren protestformulieren.
1.10 – Het wedstrijdgebied ligt op de Snitser Mar.
1.11 – Dag-uitslagen worden op het mededelingenbord opgehangen bij de Buorkerij
z.s.m. na de laatste wedstrijd en op zondag na de prijsuitreiking.
1.12 – Plaats prijsuitreiking wordt nog bekend gemaakt. 

ad Wedstrijd comité:  Wedstrijdleider: Team Oudega met Karel Heijnen.

ad 1.10     Het wedstrijdgebied ligt op de Terpaklester Poelen.

ad 1.12     De prijsuitreiking vindt plaats in of bij het dorpshuis al naar gelang de
weersomstandigheden.

Na afloop kan een Captainsdiner worden genoten voor € 12,50 per persoon.
Graag voor 22 september opgeven met hoeveel personen u hieraan wenst deel te nemen.
U kunt dat doorgeven via de mail op: postmaster@defryskeboerepream.nl
1. onder vermelding van naam en nummer van de praam
2. en het aantal personen.

U dient voor het diner de coronaregels in acht te nemen. Dat houdt in:

  • Het tonen van een vaccinatiebewijs of een negatief testbewijs niet ouder dan 24 uur van te voren.
  • De zaal mag tot 2/3 gevuld zijn indien een vaccinatiebewijs of negatief testbewijs is getoond.

Op deze manier gaan wij er van uit voldoende ruimte te hebben voor het diner.

 

 

 

 

 

 

 

Categorieën: Nijs

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.