FERSLACH 1
Op sneon 11- en snein 12 septimber binne op de Terkaplester Puollen by Terherne mei elkoar 5 wedstriden sylt. De omstandigheden wiene hartsikke best. In Moaie wyn ut it sud westen en sa goed as droech waar. Snein lyke der earst net al te folle wyn te stean, mar by de start om 10.00 oere wie it wol klear. Letter romme de wyn wat en krigen wy yn de lêste wedstriid in oare baan as yn de earste. De mannen fan WSV Onderons hiene it goed foar elkoar. Sa as hast yn eltse wedstriid, wie it by de start wer in hiel spektakel mei op snein yn de earste wedstriid in oanfarring as gefolg. Lokkich gjin persoanlik letsel en koe dêr troch fart wurde. Sjouke Kalsbeek gong oerstag op in plak wer it net koe en rekke “De Onderneming” fan Klaas Postma.   

Wie op Aldegea Sjouke Kalsbeek net foarby te kommen, dizze kear slagge dat net. Úteinliks hie hy de geut wer te pakken en wist hy earste te wurden yn de lêste wedstriid op snein. En omdat de skea yn de earste fjouwer wedstriden ek beheind blieuw, blieuwt it einklassemint op syn namme stean. Dizze kear by Terherne wie it Sytse Bruinsma mei “De Boereswel” dy goeie saken die. Yn de twadde wedstriid op sneon gong it wat mis by “De Utrinner” út Eastermar en moest der in strafrûntsje makke wurde. Mei as resultaat dat hy efteroan kaam te lizzen. Mar by de finisch wist hy dochs wer in plakje op te skowen. Yn de earste wedstriid wie hy earste en dat die hy ek wer yn de fjirde wedstriid. De oare twa wedstriden ek moai 2e en 3e . Fan alle wedstriden mei der ien ôflusten wurde en dus in poerbêst resultaat foar de mannen út Earnewâld. Snein yn de lêste wedstriid hiene se de Utrinner wat ynt nauw tsjin it startskip oan en koene se it tredde plak oernimme. “De Sijmen Durk” fan Sjouke Kalsbeek op nr 1 en Klaas Postma mei “De Onderneming” op nr 2 wie net mear yn te heljen.  Ek foar Sjouke jild dat de minste wedstriid ôflutsen wurde mei en dertroch kaam hy dochs noch op in twadde priis út oer it hiele wykein. “De Utrinner” fan Errit de Jong koe it yn alle wedstriiden moai oan de loop hâlde. Mei in útslag fan 3,5,1,2,4 komme se op in moai tredde plak en stean se no op it twadde yn it klassemint. It sil op 25 septimber noch wel efkes hurd om hurd gean want de ferskillen binne net hiel grut.

Al mei al in tige slagge sylwykein. Tank oan WSV Onderons foar de wedstriidlieding en doarpshûs De Buorkerij foar de gastfrijens.

FERSLACH 2
Mooi weer en een mooie stevige bries!

Voor de eerste zaterdag-wedstrijd had de commissie een olympische baan in gedachten, maar hees de vlag voor een op en neer baan – kennelijk door de nasleep van het dorpsfeest Terherne

Een heel aantal preammen was dit ontgaan of begrepen dit niet. Een pream melde dat er dan  een spreader hoorde te liggen die er niet lag. Sietse Bruisma met de Boerenswel had het wel door en greep de kop. Hij werd gevolgd door de bestuursleden Ygram met de Diggelfjur en Errit met de Utrinner, die regelmatig in elkaars kielzog voeren. Daar weer achter voer Sjouke Kalsbeek met de Siemen Durk

De tweede wedstrijd werd een prooi voor de Jolanda, die de kop pakte en ook niet meer afstond. Tot het eind voer Klaas Postma met de Onderneming op de tweede plek, maar werd toch nog voorbij gevaren door de Siemen Durk. Achter dit drietal volgden Ygram en Errit.
In de laatste 3e race van de dag had Errit er kennelijk genoeg van en nam de kop en hield deze mooi vast. De Boerenswel kwam wel steeds dichter bij. Sjouke werd 3e en Ygram mooi 4e. Er werd weer een olympische baan gevaren.

De volgende wedstrijddag op zondag was het stralend weer en een mooie wind.
Deze 1ste wedstrijd was het Sietse Bruinsma, die nu Errit voor bleef met een sterk zeilende Andries Flissijn met de Sietse op de derde plek.

De laatste race werd er een z.g. gate gevaren. Na de start werd er op het startschip eieren met spek gebakken en zat ieder heerlijk te lunchen tot een schipper hun erop attendeerde, dat de wind wel een streek gedraaid was. Snel werden de onderste tonnen verlegd, maar ieder bleef de bakboord ton ronden. Alleen Borrie Vrieling met de Gepke probeerde een keer stuurboord om, maar dit zette geen zoden aan de dijk. Ook werd de bovenste ton nog verlegd. Klaas Postma die de hele tijd vooraan zeilde werd hier vermoedelijk de dupe van of werd door tactisch zeilen van Sjouke nog voorbij gevaren Sietse Br. zat nu ook weer van voren samen met Errit.

Verrassend was het zeilen van de kampioen van de laatse jaren: de Reitplúm met Wiebe vd Pol kwam maar niet los en eindigde als laatste overal.

Wat ook vermeld moet worden is dat er zeer sportief gezeild werd en dat ieder zijn fouten inzag en keurig zijn straf rondje nam.

Winnaar van dit weekend was de Boerenswel van Sietse Bruinsma, tweede de Siemen Durk van Sjouke Kalsbeek en derde de Utrinner van Errit de Jong met evenveel punten als nummer twee.

Útslach 2e Sylkompysje Terherne 2021
 Oersicht 2e Sylkompysje Terherne 2021

Categorieën: NijsWedstrijden