We kunnen terugkijken op een bijzonder goed geslaagde Jubileumdag.
Het weer, niet onbelangrijk, werkte goed mee. We begonnen de dag met 0,4 knopen wind en op het eind met het admiraal zeilen zaten we op 16 knopen, windkracht 4 Bft. Ondanks dat het even dreigde, hebben wij geen regen gehad met zo nu en dan een heerlijk zonnetje erbij.

De dag begon al vroeg met een drukbezocht palaver voor de proloog in De Buorkerij. Daarop vertrokken de deelnemers vanuit Terherne haven naar de Terkaplester Puollen.
De wind had er nog niet veel zin in tijdens de eerste wedstrijd, wat duidelijk te zien is in de fotoreportage. Hier en daar een windveldje, met een vlaagje uit verschillende richtingen. Het was zaak het water goed te observeren en te interpreteren waar je moest zijn. Sjouke Kalsbeek met nr. 22, Henk Regts met de nr. 8 en Wiebe van der Pol met de nr. 44 wisten daar het beste mee om te gaan. Zij eindigden dan ook als nummer 1, 2 en 3. De tweede wedstrijd moest even uitgesteld worden vanwege een windschifting en de baan moest verlegd worden. Ook nu weer een olympische baan, maar in een andere richting. Tijdens de start was het voor de meeste schippers nog wat zoeken met onzekerheid als gevolg. Voor één van de deelnemers resulteerde dat in een valse start. Alleen wie? Snel werd duidelijk wie de startboei nog een keer moest ronden en wisten Henk Regts nr.8 en Errit de Jong met de nr. 47 goed weg te komen. Nu met iets meer wind kon er gezeild worden, zij wisten een gaatje te slaan op de rest van het veld. Henk wist de koppositie over te nemen van Errit. Even later kon Errit weer wat meer profiteren van een vlaag en wist voor Henk overstag te gaan om vervolgens als eerste over de finish te gaan.

Om 13.00 uur gaf Folkert de Haan de uitleg van de puzzeltocht vanaf het eiland van
‘wsv. OnderOns’ bij Terherne. Maar liefst 16 preammen deden hieraan mee. Een prachtige activiteit, waarbij alle hoeken en gaten van de Terhernster- en Terkaplester Puollen bezocht moesten worden. De commissie had 3 fasen voorbereid. De derde fase zou kunnen bij windkr. 5 Bft, aangezien dat er niet stond hoefde alleen fase 1 en 2 gevaren te worden.
Bij binnenkomst werden wij onthaald door de feestelijke klanken van fanfare ‘Jeduthun’ uit Opeinde, die zich hadden genesteld in de pream van Geert Pekema.
De uiteindelijke winnaar van deze jubileum-puzzeltocht werd het team van Klaas Postma:
bij de prijsuitreiking ontvingen zij de scheepsbel, die beschikbaar was door de familie van wijlen erevoorzitter Sjerp de Vries.

Zo tegen 16.00 uur kwam misschien voor de meesten wel het moeilijkste onderdeel:
het Admiraalzeilen. De admiraal, Gerben Gerbrandy, was enthousiast en had er zin in. De twijfel op de gezichten van de deelnemers ten spijt.
Michiel Kalsbeek legde uit wat de bedoeling was: bij de witte vlag vaart iedereen ongeveer met een scheepslengte afstand achter elkaar, bij een rode vlag draait iedereen tegelijk naar de wind, zodat de voorstevens allemaal op één lijn liggen. Belangrijk is dat de langzaamste het tempo bepaalt. Dus snelle jongens voorin moeten inhouden door de wind uit het zeil te halen. Op het eind wordt het defilé afgenomen door de admiraal en varen de preammen in lijn langs en brengen de groet uit aan de admiraal door als bemanning in rij te gaan staan en de fok neer te halen. Ondertussen opgeluisterd met de muziek van ‘Jeduthun’.
Na een aantal pogingen ging het varen onder de witte vlag redelijk goed. Het oploeven onder de rode vlag had nog veel te wensen over. Gerben Gerbrandy memoreerde tijdens de nabeschouwing, dat het admiraalzeilen uitgevonden was tijdens het oorlog voeren in de gouden eeuw waarbij onder de rode vlag de aanval werd ingezet. Met de eigenwijze schippers van ‘De Fryske Boerepream’ zou de oorlog waarschijnlijk niet gewonnen worden. Gelukkig is zij daar ook niet voor opgericht.

Na de prijsuitreiking waarin Henk Regts, Sjouke Kalsbeek en Errit de Jong gehuldigd werden als respectievelijk nr 1, 2 en 3 van de proloog volgde het buffet met ondertussen beelden van de afgelopen jaren. Enkele sprekers namen het woord. Geert Pekema memoreerde wat er in de afgelopen jaren aan ups en downs allemaal voorbijgekomen is en wenste de vereniging een bloeiende voortvarende voortzetting. Wethouder Groeneveld van de gemeente ‘De Fryske Marren’ sprak haar waardering uit voor de inzet waarmee wij als vereniging dit stuk historie van Fryske preammen in stand houden en een hernieuwde invulling aan hebben gegeven. Belangrijk voor onze cultuur en een waardevolle inbreng in het geheel van de watersport.

Nadat de borden leeg waren werd de avond afgesloten met een pub quiz. Gemaakt en gepresenteerd door de dochter van onze voorzitter Margriet. Vragen over zeilen, vaarregels, waters in Friesland en Fryske cultuur moesten beantwoord worden. Winnaar werd Ane de Jong met zijn ploeg van de Gerrit Ultsjes. Zij ontvingen als prijs een blok eveneens beschikbaar gesteld door wijlen Sjerp de Vries.

Na afloop kon iedereen huiswaarts keren met het Jubileum boek ————>

Auke Postma

 

 


Uitslag proloog 2022 Jubileumwedstriden ‘de Fryske Boerepream’ – Terherne