Heech – start 1ste wykein Sylkompetysje – 14/15 maaie, 2022

“De Fryske Boerepream”

Met de zon al volop aanwezig en tegen de weersverwachting in toch een mooi W-NW-windje zag het er zaterdag bij het palaver al veelbelovend uit. Dit wordt een mooie dag. De locatie liet niets te wensen over. Vanuit het wedstrijdcentrum “It Sylhûs” had je een prachtig uitzicht op het wedstrijdwater conform de bepalingen op de Woudsender kant. Tussen de middag kon er soep worden genuttigd en na afloop op de namiddag was “it Sylhûs” open voor een nazit. Op het palaver kregen wij de mededeling dat er een olympische baan gevaren zou worden. Wedstrijdleider E. Gerritsma gaf aan dat alles volgens de voorschriften in de wedstrijdbepalingen zal worden uitgevoerd. Hij drukte iedereen nog eens op het hart die goed te moeten kennen. Volgens de afspraak gemaakt op de jaarvergadering, gaan wij elkaars pream controleren. Alle schippers kregen de controlelijst uitgedeeld waarop vermeld welke 2 preammen ze gaan bekijken. De bedoeling is dat één van de bemanningsleden dit ging doen. Voor de wedstrijden ging niet meer lukken. Na de bespreking had iedereen het druk om de pream onder zeil te krijgen en nog even uit de proberen en zo nodig bij te stellen.

Geheel volgens plan klonk om 10.25 uur het eerste waarschuwingssein en om 10.30 uur het startschot voor de eerste wedstrijd in de competitie. De wind was zwak en vlagerig en schiftte zo nu en dan. Over stuurboord of over bakboord op naar de boven-ton. Is het weten waar de meeste wind zal komen of hopen? Als snel vormde zich een kopgroepje met Sjouke Kalsbeek 22, Henk Regts 8 en Wiebe van der Pol 44. Terwijl de rest met elkaar worstelde met de vuile wind en dan weer een schifting, wat de koers soms 10-15 graden deed veranderen, leek het alsof zij daar geen last van hadden. Het was Wiebe van der Pol die als eerste over de finish kwam. Na deze krachtmeting kon de in pauze worden geëvalueerd en de strategie voor de overige twee wedstrijden worden bepaald.

Weer geheel volgens plan klonk om 13.00 uur het startschot voor de tweede wedstrijd. Was het bij de eerste misschien nog wat de kat uit de boom kijken, nu was de strijdlust volop aanwezig. Iedereen was gretig. Achteraf bleek Erik Jansma 33 iets te gretig en te vroeg weg. Helaas heeft hij dat niet hersteld en moest dus genoegen nemen met 12 punten. De Earnewâldsters, de ‘Boereswel’ 36 van Sietse Bruinsma en de ‘Jolanda’ van Pieter-Jilles Tjoelker 45 pakten de beste start. De ‘Boereswel’ over bakboord en de ‘Jolanda’ over stuurboord. Andries Flisijn 35 met de ‘Sietse’ en wist ook weer bij de kopgroep te komen. Het leven bestaat uit keuzes maken en dat is niet anders bij het zeilen. Waar ga je overstag? Wat doe ik als ik last krijg van de vuile wind van iemand anders? Wie zit mij in de weg en wat doe ik daarmee? Weer was het Sjouke Kalsbeek met de Symen Durk, die een gaatje wist te slaan en zich daarover geen  zorgen hoefde te maken. Andries Flisijn deed ook goede zaken en Wiebe van der Pol met de ‘Reidplûm’ zat er goed bij. Pieter Jilles hield vol en kwam als vierde door de finish.

De correcte uitvoering door de wedstrijdleiding zorgde ervoor, dat na 15 minuten het startschot voor de derde wedstrijd werd gegeven. Ook in deze wedstrijd was het Sjouke Kalsbeek, die uit wist te lopen. Terwijl iedereen last had van windschiftingen, leek dat bij hem niet het geval. Wiebe van der Pol was ook weer van de partij en kwam als tweede door de finish. Henk Regts met de ‘Swarte Swan’, bekend als een ‘betûft siler’, liet zich de kaas dit keer niet van het brood eten en pakte de derde positie.

Na afloop verzamelde het “veld” zich bij “it Sylhûs” en kwamen de controleurs in actie. Dit bleek niet, zoals meestal met controleurs, een noodzakelijk kwaad maar eerder een leuke bijkomstigheid. Zo kon er even nagepraat worden met een bemanningslid van de concurrent wat goed is voor binding onder de leden.

Zondag begon de dag weer stralend en er stond al mooie 10 knopen wind, wat later toenam tot 4 Bft, ideaal zeilweer uit oostelijke richting nu.  De wedstrijdleiding had gekozen voor een loef-lijbaan met spreader en gate. Dringen bij de start met hier en daar wat irritatie, maar het ging los. Er werd elkaar niets gegund en voor elke meter hoogte en elke tiende knoop aan snelheid werd gevochten. Helaas kwamen door een manoeuvre fout de ‘Sietse’ van Andries Flisijn en de ‘Lege Geaen’ van Erik Jansma met elkaar in aanvaring. Het gevolg was dat Erik Jansma de wedstrijd moest staken door averij. De spreader bleek nog wat voor verwarring te zorgen bij Henk Regts, maar hij wist zich goed te herstellen. Al bij de start waren de ‘Symen Durk’, de ‘Boereswel’ en de ‘Reidplûm’ goed weg. Dit veranderde niet meer en werd de eindstand met weer een mooie vierde plek voor de ‘Jolanda’.

De tweede wedstrijd moest even worden uitgesteld, omdat de wind wat meer in noordelijke richting ging en de baan verlegd moest worden. De start verliep goed. Debutant Gerben Gerbrandy 4 met de ‘Nije Kimen’ zat er deze keer goed bij en liet het zich dit ook niet weer afpakken. Maar voor de ‘Symen Durk’ vormde hij geen bedreiging. Sjouke Kalsbeek wist feilloos de leiding te pakken. Henk Regts had nu door hoe de baan erin lag en pakte de derde positie.

Tijdens de nabespreking en prijsuitreiking gaf wedstrijdleider E. Gerritsma aan, dat hij en zijn team met veel plezier dit evenement hebben geleid en ernaar uitzien dit vaker te mogen doen. Gezien de vragen die hij kreeg over de baan, benadrukte hij nog een keer, kijk van tevoren goed naar de wedstrijdbepalingen, dan zijn die vragen niet nodig. Door de aanvaring kon een voorlopige uitslag bekend worden gemaakt. Omdat Erik Jansma de laatste twee wedstrijden niet heeft kunnen varen worden daar gemiddelde scores van de eerste drie wedstrijden voor gerekend. De beslissing is echter aan het bestuur.

Sjouke Kalsbeek 22 nam de eerste prijs in ontvangst, gevolgd door Wiebe van der Pol 44 met de tweede prijs en Henk Regts 8, vertegenwoordigd door Petra Grimbergen, de derde prijs.

Namens de vereniging werd het team WSH Heeg hartelijk bedankt voor dit geslaagde eerste competitie weekend. Jammer alleen dat er een aanvaring heeft plaats gevonden wat voor zowel veroorzaker als gedupeerde een teleurstelling is.

Auke Postma

 

 

Foto’s Josette Schippers

 

Foto’s Skydrone Sloten