13 en 14 mei 2023, Fryske Boerepream op de Heegemer Mar.

De proloog was een week eerder maar in het weekend van 13 en 14 mei waren de Fryske Boerepreamen te gast in Heeg Bij WaterSportvereniging Heeg (WSH). Zaterdagmorgen bij het palaver in it Sylhûs was het al gezellig en hadden de zeilers er zin in. Tijdens het palaver werd al gevraagd of het mogelijk was deze dag een extra, 4e wedstrijd te varen. Dat is ook gebeurd, het weer was er geschikt en mooi voor.

Half elf was de eerste start, zonnig weer en 12 a 14 knoop wind. Het startschip van de WSH had er ook zin in, de luchtklep van de luchthoorn bleef hangen zodat de deelnemers verrast werden door een 45 tellend, aanhoudend, loeiend waarschuwing signaal. Elf Boerepreamen schoten weg om een uur lang te gaan zeilen om de eerste eer. Na drie kwartier leek de volgorde wel een beetje vast te staan, maar op de finishlijn bleek in het midden van het veld toch nog wisselingen te hebben plaats gevonden. De kop was er hiermee vanaf, de pauze verdiend.

Tegen enen zagen wij de Boerepreamen weer richting startgebied varen. De luchthoorn deed het weer zoals het hoorde en de Boerepreamen ook dacht wij totdat deze massaal te vroeg starten. Gebruik van de I-vlag en de 30.1 procedure maakten de deelnemers voorzichtiger en zorgde voor een goede start. De wind nog zo’n 11 a 13 knoop, nog vrij constant bijna Noord gaf een vlot ronde verloop te zien. Na 50 minuten zeilen werd in de buurt van het startschip afgekort om vlot met de volgende wedstrijden te kunnen beginnen. Was race één een prooi voor de ‘Symen Durk’ welke nu 5e werd, deze race was de overwinnen voor de ‘Boereswel’ van Sietse Bruinsma en zijn bemanning. Niet alleen bij deze, maar ook bij de overige deelnemers zagen wij flinke wisseling in de uitslagen.

Wedstrijd drie werd wederom op een Olympische baan gevaren met wederom een algemene valse start. Ondanks het gebruik van de I-vlag durfden de deelnemers het randje van wel/niet goed starten op te zoeken. Om deze ‘vaste start vertraging’ op het programma op te vangen liet het comité de deelnemers deze wedstrijd weer ca vijftig minuten zeilen i.p.v. de gevraagd 60 minuten. Dat kwam ook wel mooi uit, Sjouke Kalsbeek was tegen die tijd ook bij de finish en pakte zijn 2e overwinning van deze dag.

Wedstrijd vier bij gemiddeld 10 knoop wind, ja het was iets rustiger geworden, was ook weer een wedstrijd die de moeite waard was. De luchthoorn van het startschip liet op dit laatste moment geen geloei meer horen maar een zacht gezucht maar de start was goed en er waren steeds wisselingen in het veld en bij de boeien. Was de wind redelijk constanten wat de kracht betreft, richting gevoel had die niet en die kwam soms uit verschillende hoeken. Wederom Sjouke Kalsbeek schatte dit het beste in en wederom de eerste plaats, deze keer gevolgd door de Reidplûm van Wiebe van der Pol.

Hierna was het knap gezellig in it Sylhûs van de WSH waar iedere wedstrijd nog wel eens is overgezeild. Ook na de goed geslaagde ‘Chinees Buffet’ voor deelnemers en comité werd er op het terras en voor de bar nog flink nagezeild.

Zondagmorgen bleek er verrassend, meer wind te staan dan voorspeld, verwacht maximaal 5 knoop, gemeten bij de start 10 knoop en redelijk vast wat richting betreft. Het comité koos nu voor een up-wind, down-wind-baan met een gate onderin. Het is zweten geweest voor de boei/resque boot bij de gate maar zij kregen eer van hun werk. Om en om gingen de deelnemers vaak over bak- of stuurboord weer het kruisrak in.

In de eerst wedstrijd van deze dag was Errit de Jong met de Útrinner de echte ‘útrinner’, alleen jammer dat hij dit als enige te vroeg bij de start deed. Dit nadat de eerste start al ‘Algemeen vals’ was. De Útrinner zeilde trouwens wel een goed wedstrijd maar kwam met een DSQ in de uitslag terug. Pieter Jilles Tjoelker pakte met de Jolande de eerste plaats.

En dan al weer de laatste wedstrijd van de dag, van het weekend. Start goed, baan goed, wedstrijd goed en een wind die weer iets minder maar de Boerepreamen nog steeds goed liet zeilen. Fier aan kop De Onderneming van Klaas Postma en daarachter steeds verrassingen met als grootste verrassing dat op de finishlijn de Reidplûm van Wiebe van der Pol net voor De Onderneming finishte. Ook bij de andere deelnemers waren er finishposities die niet overeen kwamen met de laatste boei rondingen wat wel aangeeft dan deze schepen onderling aan elkaar gewaagd zijn en de prestaties afhankelijk zijn van windkracht, golven en inzicht van schipper en bemanning.

De prijsuitreiking was wat volgde en ook meteen de afsluiting van dit weekend, en hoewel niet gebruikelijk wil ik hierbij nog wel de 4e van het klassement (en niet in de prijzen) noemen. Dat was de Nije Kimen van Gerben Gerbrandy drie van de zes wedstrijden 3e worden en met 0,1 punt verschil niet op het hoogste podium staan. Daar stonden de volgende deelnemers:

-> Eerste: Pream22 Symen Durk, met schipper Sjouke Kalsbeek en 7,7 punten.
-> Tweede: Pream 45 Jolanda, met schipper Pieter Jilles Tjoelker en 14,9 punten.
-> Derde:  Pream 44 Reidplûm, met schipper Wiebe van der Pol en 20,9 punten.

Oanfolling WSH:
Aan de Fryske Boerepream,

Bijgevoegd de uitslag lijst van de gezeilde wedstrijden in Heeg (pdf).
Ook bijgevoegd jullie invul lijst voor de competitie, ingevuld op de WSH wijze (xlsx).

Enkele aanvullingen, of opmerkingen bij deze lijst en wedstrijden.

Zaterdag 4 mooie wedstrijden gevaren.
De luchthoorn van het startschip, liet ons alleen in de sten.
Eerste bleef het relais hagen zodat de hoorn bleef loeien.
Later op de dag was de lucht onverklaarbaar op en het geloei leek meer op wat gezucht.
Zondag hebben wij deze luchthoorn niet gebruikt.

Zaterdag geen protesten, zondag op de valreep van de laatste wedstijd nog een protest.
Bij directe actie werd vlag gezet en finishschip gemeld tegen wie het protest was, alles volgens de regels.
Protest is echter teruggetrokken voordat het is ingediend.

Jullie ‘Bijlage C’ punt 4.b maakt melding van strafpunten bij niet tijdig inleveren, ingeval van terugtrekken is dit dus het geval.
Jullie wedstrijdbepalingen punt 16 maken daar geen vermelding van, b.v. in de trant van de opmerking ‘Zie verder bijlage-C puntentelling.
Ons voorstel van de W.S.H. is hier nu niets mee doen, er is bij de prijsuitreiking melding van gemaakt en betreffende pramen gaan wij niet vermelden.

Rekening houden met de gesignaleerde protestvlag is het Protest comité opgetrommeld en was deze al onderweg naar de W.S.H.
Bij terugtrekking g protest was het PC lid al aanwezig in het wedstrijdcentrum, achteraf dus niet nodig.
In dit geval geen probleem, vandaar bovenstaande opmerking over wel/niet toepassen strafpunten.

Verder kunnen wij als protest-, Sylhûs- en wedstrijdcomité alleen maar terug zien op een leuk, mooi, zeilweekend.
Van ons mag dit vaker zo.

Met vriendelijke groet, namens wedstrijdcommissie W.S.H.

Epie G. Gerritsma
wedstrijdzaken@wsheeg.nl