Oankundiging en Meidieling oangeande:
Lêste kompetysje wedstriiden 2023 op sneon en snein 23 en 24 septimber op de Terkaplester Puollen by Terherne.


Lokale gegevens:

Terherne: 23-24 september 

-> Contactpersoon namens het bestuur: Jaap Faber, tel.nr: 06-42732163.

-> Wedstrijd comité: Aldegea,  wedstrijdleider Carel Heynen.

-> EHBO: Auke Postma pream De Utrinner nr 47, tel.nr: 06-12282512.

-> Locatie voor Ambulance: De Heerenzijlbrug.

-> Het wedstrijdcentrum is gevestigd in cafè Zevenwouden Buorren 24 8493 LE Terherne

-> Het Palaver wordt daar gehouden op 23 september 9.00 uur.

-> Er worden het normale aantal wedstrijden gevaren, drie op zaterdag en twee op zondag.

  • 1.1.      Het wedstrijdgebied ligt op de Terkappelster Puollen .
  • 1.2.      Op zondag 24 september is de afsluiting van de competitie en prijsuitreiking om 14.00 uur.
  • 1.3.      Op zaterdag 23 september wordt om 18.00 uur een gezamenlijk buffet in de Sevenwouden gehouden voor de gezelligheid. Kosten daarvoor zijn € 15,00 per persoon voor eigen rekening. Afrekenen bij de Sevenwouden voor of na het buffet.
    Opgave VOOR: 19 september in de whats app groep.
  • 1.4.      De pramen kunnen die dag en nacht voorafgaand gelegd worden aan de kade van Jachtwerf Nerushoek achter de Sevenwolden tegen een vast bedrag van € 10.00. per praam. Eventuele volgschepen zelf te regelen. Afrekenen bij Nerushoek.
    Opgave VOOR: 19 september in de whats app groep. 

Nb.: By it buffet sil mear útliz komme oer de oanbringrace fan de strontrace op 21 oktober.