Wedstrijddata en evenementen 2018


 

Woensdag
14 maart
20.00 uur
–   Ledenvergadering
–   Eerste uitleg wedstrijdregels
’t Sylhûs, Pharshoeke 101 Heeg
Zaterdag 28 april –  Proloog “de Fryske Boerepream”
–  Palaver 9.30 uur ’t Sylhûs WSH
WSH –
Heeg
Weekend 5/6 mei –  Zeilcompetitie
–  Palaver 9.00 uur ‘de Driuwpôlle’
Wâldsein
Vrijdag 25, en
Zaterdag 26 mei
–  ‘Turfrace’ in kader Culturele Hoofdstad
–  opening 25 mei 13.00 uur Polderhûs Veenhoop;
start wedstriid 14.00 uur Grytmansrak Veenhoop;
Jaagwedstrijd 19.00 uur bij/naar Drachten;
– 26 mei Palaver in het Smelnehûs, gevolgd door startschot om 9.00 uur voor de Turfrace via Veenhoop-Earnewâld-Warten–>Leeuwarden
–> link: TurfraceSmallingerland
Veenhoop Drachten
Ljouwert
Weekend 23/24 juni –  Zeilcompetitie
–  Palaver 9.00 uur in de Pizzeria
–  Zaterdag 23 juni drie wedstrijden: aanvang 10.30
–  Zondag 24 juni twee wedstrijden: aanvang 10.00
– ‘in moai plakje op de wâl’ kunt U vinden op de hoek van de Aldegeaster Brekken bij camping jachthaven “Watersportcamping De Bearshoeke” <– link
meer info: zie wedstrijden Aldegea <– link
Âldegea
Zaterdag 28 juli –  ‘Slach om Âldegea’:
* vriendschappelijke wedstrijd
* eventueel als inhaalwedstrijd competitie
Âldegea
Weekend
15, 16 september
–  Afsluiting zeilcompetitie 2018
–  Palaver 9.00 uur op Pôle van De Vries/Heida
‘Zeilvereniging
Onder Ons’ –
Terherne
Woensdag
28 november
–  M.F.C. De Útherne, De Dassenboarch 25,
8651CB IJlst / 0515-489808
–  evaluatie DFB Sylkompetysje 2018
–  (bijzondere) ledenvergadering o.a. ‘kop & kont’
– rest agenda zie mail of op de website
20.00 uur
IJlst
‘de Útherne’