Kort verslag jaarvergadering 14 maart 2016.

De belangrijkste onderwerpen die zijn behandeld in de matig bezochte vergadering zijn:

 1. Contributie gaat van € 80,- naar € 60,-
 2. Deelnemen aan de jaarlijkse kampioenschappen gaat van € 45,- naar € 60,-
 3. De klassevoorschriften zijn op een aantal onderdelen aangepast en de lay-out is volledig gewijzigd. Zie link bij onder de knop “regels”. Zie ook korte toelichting hieronder.
 4. Besloten is voor proef dit jaar onder het “Witte boekje” te zeilen. Er wordt een infoavond georganiseerd waarbij het boekje wordt uitgereikt aan de schippers die dit jaar deelnemen aan de competitie.
 5. Sjoerd Joustra stopt als bestuurslid en dus ook als voorzitter. Jack van den Berg volgt hem op als voorzitter. De functie van secretaris is vacant.
 6. Jan Slotboom wordt benoemd als bestuurslid.
 7. Joke van der Zwaag uit Earnewald heeft zich beschikbaar gesteld om de PR van de vereniging op zich te nemen. Een Facebook pagina maken was haar eerste activiteit voor de vereniging.

Enkele belangrijke wijzigingen van de klassevoorschriften:

 1. De voorschriften zijn gesloten gemaakt. Dat betekent dan wat niet is beschreven niet is toegestaan.
 2. Het bestuur heeft de mogelijkheid dispensatie te verlenen.
 3. Verplichte melding van wijziging aan de praam en dat de praam uit het water wordt gehaald.
 4. Het voorschrift betreffende de zwaarden is op enkele punten aangepast (zie 2. dispensatie is mogelijk).
 5. Indien als gevolg van de onderhoudstoestand van een praam de veiligheid in gevaar komt mag deze praam niet meedoen aan de wedstrijden.
Categorieën: Nijs