1e Preame Prolooch fan Earnewâld

Op zaterdag 10 mei 2014 was de eerste Preame Prolooch fan Earnewâld voor
geklonken pramen.
Er woei een harde zuidzuidwesten wind van 4 à 5 Beaufort met veel regen.
Van de negen ingeschreven pramen was er één die niet aan de jaarlijkse
competitie mee doet.
Het palaver met koffie en koek om 8 uur bij het zomerhuisje Het Baken van
Hans de Vries, de initiatiefnemer van dit evenement, was wel vroeg maar
meteen al gezellig.
Om klokslag 9 uur gingen alle 9 pramen van start op de Sânemar richting Grou.
De Folkertsleat bleek met een enkel slagje net te bezeilen. Dit hield in dat De
Grêft stok-in-de-wind was . De finish werd dan ook bij het krúswetter de
Grêft/Trijehússleat uitgelegd.
Vervolgens werd er weer gestart op de Sitebuorrenster Ie met een boei richting
Grou, waarna er door De Kromme Ie richting Drachten moest worden gezeild.
Ondanks dat het parcours meest aan de wind was, was het toch een mooi traject,
met veel spanning en wisseling van de schepen.
De wedstrijdleiding, bestaande uit Joop Zwart, Hans de Vries , Inge van
Bruxvoort en Jan Bruinsma sr., had moeite om de pramen voorbij te komen om
als boei te fungeren op de Wide Ie bij De Feanhoop.
Na het ronden van het startschip werd er gefinisht bij Ie/Sicht.
Daarna ging de armada van pramen door de brug richting Krúsdobbe, waar
Hylkje met Theaterskip Bald´r nagenoeg gelijktijdig arriveerde. Hier aan boord
werd een voedzame lunch genuttigd met lekkere warme tomatensoep aan de iets
verregende preamsilers.
Dit was een in alles nuttige en gezellige tussenstop, omdat de wel heftige
regenbuien, niet spaarzaam aanwezig waren. Temeer omdat de regenbuien en de
wind voortdurend heftiger werden, werd er besloten om snel een startlijn uit te
leggen op de Grutte Krite, om vervolgens via het Djippe Gat en de Folkertsleat
te zeilen naar Het Achterste Wiid waar de derde finish was.
De prijsuitreiking vond plaats bij Sietse Bruinsma in zijn loods op de Stripe met
veel bier en voortreffelijke gerookte paling in een genoeglijke sfeer met de
warmte van de houtkachel terwijl de regen en wind om het gebouw gierde.
De 1e
prijs werd gewonnen door het team van Jentsje Jonker en dit was een
verrassing gezien zijn prestaties in eerdere wedstrijden.
Inge en Sietse, bestuursleden van zeilvereniging E.M.M. ,reikten aan de
volledige bemanning van de eerste drie snelste preamen de prijzen uit.
Wel gaf Inge aan, nadat zij de prijswinnaars had gekust, dit graag weer zou
doen, maar dan wel graag vóór dat de mannen hun gezichten hadden besmeurd
met paling.
Dit was uiteindelijk het enige puntje van kritiek op de organisatie en is er
daarom ook besloten onder applaus van alle aanwezigen dat er in 2015 zeker
weer een Preamen Prolooch fan Earnewâld moet komen.
Volgend jaar verwachten wij zeker dat er nog meer pramen mee zullen doen
gezien de reacties.
Wel zou het mooi zijn dat er meer niet wedstrijdpramen mee deden aan dit
evenement omdat dit ook voor hen een mooie happening is.

Uitslag Preame Prolooch fan Earnewâld 2014:

1e – Nummer 44 – Jentje Jonker
2e – Nummer 54 – Dominicus Reekers
3e – Nummer 9   – Klaas Postma
4e – Nummer 38 – Sietse Bruinsma
5e – Nummer 22 – Sjouke Kalsbeek
6e – Nummer 45 – Jan Bruinsma en ook op
6e – Nummer 29 – Ane de Jong
7e – Nummer 4   – Fedde Mulder
8e (niet gefinisht) – Sander Dotinga

 – Zeilvereniging EMM Earnewâld
Categorieën: Nijs