Aginda.
Leden- en Evaluatiefergadering Sylkompetysje 2019 fan Vereniging ‘de Fryske Boerepream’
Datum:           woensdag 20 november 2019
Plaats:              sportkantine ‘De Jongemakrite’, Slotsdyk 38, 9012 DT Raerd
Aanvang:          20.00 uur

Onderwerpen:

 1. Opening
 2. Mededelingen en of ingekomen stukken
 3. Vaststellen Agenda
 4. Notulen vorige vergadering: zie website ‘archief – ledenvergadering argyf’.
 5. Samenstelling bestuur en bestuur verloop DFB
 6. Evaluatie Sylkompetysje DFB 2019
 7. – Uitreiking wisselbeker winnaar Sylkompetysje 2019
  – Uitreiking ‘Zwaga’-wisselbeker: snelste stijger klassement 2019 t.o.v. 2018
 8. Voorstel (voor zover bekend) Zeilagenda Sylkompetysje DFB 2020.
 9. WVTTK watverdertertafelkomt

 

Ferslach – Notulen
Leden- en Evaluatiefergadering Sylkompetysje 2019 fan Vereniging ‘de Fryske Boerepream’
Datum:           woensdag 20 november 2019
Plaats:              sportkantine ‘De Jongemakrite’, Slotsdyk 38, 9012 DT Raerd
Aanvang:          20.00 uur

Onderwerpen:

 1. Opening 
 2. Mededelingen en of ingekomen stukken:
  aanmelding pream 18 van Eldert Meeter ‘Wylde Fûgel’
   aanmelding pream 35 van Andries Flisijn
   afmeldingen Klaas Postma, Andries Flisijn
   afbericht Erik Jansma via Michiel
   ingebracht stuk m.b.t. gewichten door Errit de Jong
 3. Vaststellen Agenda:
  agendapunt 7: voorstel m.b.t. gewichten Errit de Jong
   agendapunt 8: nieuwe verenigingswimpel
   agendapunt 9: herkenbaarheid preammen, misschien zeiltekens?!
   agendapunt 10: wel of niet twee strafrondjes 
 4. Notulen vorige vergadering: zie website ‘archief – ledenvergadering argyf’:
  geen opmerkingen.
 5. Samenstelling bestuur en bestuur verloop DFB:
  –  Michiel Kalsbeek – Toegetreden 2019
   Errit de Jong – Toegetreden 2018
   Jaap Faber – Toegetreden 2017
   Jan Slotboom – Toegetreden 2016
    Ygram Ykema – Toegetreden – 9 jaar in bestuur: wie wil toetreden tot bestuur DFB
    Michiel geeft toelichting op functies in het bestuur
 6. Evaluatie Sylkompetysje DFB 2019:
  – Proloog Eastermar op Burgemermar – was prachtig. Michiel: voor herhaling vatbaar? Algemeen ja. Eastermar via Auke Postma stelt zich opnieuw beschikbaar. Proberen rekening te houden met data, maar moet voor de 16e mei Wâldsein – voorstel 9 mei Eastermar
   Wâldsein – Peter vond het niet goed functioneren, vooral de walfuncties en wedstrijdbord op de wal, waar is bijv. de plaats van de protestcommissie. Vraag: kunnen wij naar Heeg? Michiel geeft uitleg – wedstrijdwater ging goed, zij waren heel actief mbt wedstrijdzeilen. Protestsituatie dus niet. Mjitter – alle preammen lagen niet op de plaats om te controleren – voorstel: alles bijelkaar, en zo niet, dan moeten de reglementen hierin voorzien; voorstel Peter, de mjitters geven aan WAAR de controle plaats moet vinden.
   Aldegea – Sjouke vond het aantal wedstrijden, 6x teveel. Pieter daarentegen start liever vaker. Algemeen: Moet het bij 3 wedstrijden per dag? De vergadering is verdeeld hierover. Henk geeft aan na drie x minder concentratie te hebben. Ygram geeft aan dat de afweging gemaakt is tov de goede weersomstandigheden, liever dan wedstrijden van ong een uur.
  Moeten wij naar de eerste wedstrijd een langere pauze inlassen, om bijvoorbeeld zaken aan de pream aan te passen. De vraag is hoe lang de pauze moet duren!
  Pizzeria geeft aan moeite te hebben met het aantal belangstellenden voor het koude buffet
   Terherne – waarom één dag wedstrijdzeilen, om een gezellige afsluiting van de Kompetysje te realiseren. De wedstrijden op zich was moeilijk voor het wedstrijdin het  comité van ‘onder ons’. Henk, reserve dag bij Aldegea, ‘Slach om Aldegea’.
    Symen fan 44  – prachtige dag, wordt algemeen bedragen! Inclusief de afsluiting ‘s avonds
   Opmerkingen worden  in het geheel meegenomen naar de verschillende comités.
   Henk – Goingarijpster Puollen
   HenkJan de Haan – opm mbt extra wedstrijden in de weekenden, kan dit in de eerste weekenden 1x extra, of via de ‘Slach om Aldegea’
   Peter – hoe wedstrijd comité, en wie zijn de leden; Epie Gerritsma en Joost Albers
 7. Voorstel betreffende gewichten preammen door Errit de Jong:
  het is een voorstel omdat het een opgevoerd agendapunt is. Komt het terug op de agenda, dan wordt uiteindelijk een beslissing in de aankomende vergadering februari/maart 2020 genomen. Errit licht het voorstel toe: het gaat om het gemiddelde gewicht in zijn voorstel. Michiel vraagt of het ieder jaar aangepast moet worden.
  Voorstel algemeen aangenomen om door te gaan met het Unstergewicht! In voorjaarsvergadering komt dit punt terug op de vergadering! Pieter komt met het ‘linker rijtje’: wel of niet een regel van maken! – bestuur neemt dit mee!
 1. Verenigingsvlag
  mooi initiatief – vraag bestellen – Ja!
  Prijs wordt ong 10 euro!
  Eventueel een grotere verenigingsvlag!
 2. Michiel voert een niet opgegeven agendapunt op:
  herkenbaarheid van de preammen is niet helemaal van afstand waar te nemen.
  Moeten de preammen een zeilteken gaan voeren?
  Van Peter hoeft het niet, van Simon (was bekend) mag het wel!
  Simon wil ook een bedrijfslogo toestaan.
  Naar aanleiding van de discussie komt bestuur eventueel met een voorstel!
  Ygram; hoe nu verder met de snor.

 

 1. Michiel voert een punt op, twee strafrondjes wel of niet:
  of moeten wij terug naar 1 strafrondje. Mag je dan alsnog een protest indienen vraagt Sietse B, ja, maar meestal haalt dit niets uit! Henk geeft aan moeite met het aantal rondjes van 2x te hebben. Er wordt behoorlijk gediscussieerd in de vergadering! Komt terug op volgende vergadering!

 

 1. Uitreiking door Jaap Faber wisselbeker winnaar Sylkompetysje 2019 aan:
  Jentsje Jonker van pream nûmer 44
   Uitreiking door Jaap Faber ‘Zwaga’-wisselbeker:
  snelste stijger klassement 2019 t.o.v. 2018 aan Ygram Ykema van pream nûmer 10
 2. Voorstel (voor zover bekend) Zeilagenda Sylkompetysje DFB 2020:
  –  Nijjiersresepsje – of Jolanda 11 januari of 19 januari
  –  Bestjoersfergadering –  week na nijjiersresepsje 22 januari
  –  Voorjaarsvergadering –  4 maart
  –  Proloog – 9 mei
  –  Wâldsein – Kompetysje 16/17 mei
  –  Aldegea – Kompetysje 13/14 juni
  –  Aldegea – ‘Slach om Aldegea’ –  29 aug
  –  Terherne – Merkesilen – ?
  –  Terherne – Kompetysje – 12 sept
 3. WVTTK watverdertertafelkomt:
   Klaas de Bruin – aan de skipper de prijs, hoe als een skipper tijdens het seizoen een skipper niet zeilt, of een pream van eigenaar verandert! Hoe dus als een skipper niet kan, is anders dan als een skipper door overmacht niet kan. Bestuur beslist!
   Jos Spijkerman biedt via Peter Tolsma aan een reglement toelichting te geven: we staan hier positief tegenover!
   Simon – kunststof toepassing van onderdelen. Mag dit ook bij schade, bijvoorbeeld aan het zwaard! Simon wordt aangeraden om een voorstel te formulieren. Peiling in de vergadering om zwaarden met kunststof of hechthout: merendeel stemt voor massieve zwaarden!
   Henk Regts: komen er meer preammen bij? Algemeen: hoe kunnen wij dit stimuleren? Probeer in het algemeen anderen te stimuleren. Zet het op facebook. Syndicaat-pream. Preammen Kalsbeek
   Pieter – één aanspreekpunt voor alle of een enkele wedstrijd; bijkomend punt is dat alles naar buiten toe stimulerend zal; kwaliteit verhogend; kostenaspect!
   Henk: reklame voor de kampioen
   Michiel sluit af om kwart over tien.