Oankundiging en Útnoeging

Aan:
De leden, bemanningen, en betrokkenen van De Fryske Boerepream.

Onderwerp:
Uitnodiging 25 jarig jubileum De Fryske Boerepream

Datum:
28 mrt 2022

Geachte eigenaar, schipper en stiper,

Graag nodigen wij u van harte uit om zaterdag 7 mei 2022 samen met ons het 25 jarig bestaan van vereniging De Fryske Boerepream te vieren. Vanwege corona maatregelen hebben wij het jubileum moeten uitstellen naar deze datum.

De Fryske Boerepream

Een aantal mensen uit de omgeving van Terherne heeft op 4 april 1996 de Stichting “De Fryske Boerepream” opgericht. Hun doel was om met name de boerenzeilpraam weer in ere te herstellen. Daartoe werden Klassenvoorschriften opgesteld, die ertoe moeten leiden dat het geheel authentiek blijft. Men startte met vier pramen respectievelijk preammen te noemen vanaf dat moment. In de loop der tijd werd de groep steeds groter en in oktober 2002 werd de stichting omgezet in een vereniging. Inmiddels bestaat het aantal niet en wel geregistreerde preammen uit zo ’n ruim 50-tal schepen.  Met de oude authentieke boerenpramen waar de vereniging De Fryske boerepream mee vaart wordt jaarlijks de competitiewedstrijden gevaren met de pramen die zich daarvoor opgeven.

Programma jubileum 7 mei:

 • 08.30 uur      Ontvangst en palaver in het dorpshuis “De Buorkerij”.
 • 10.00 uur      Start eerste wedstrijd van de proloog zeilcompetitie.
 • 11.00 uur.     Start tweede wedstrijd van de proloog zeilcompetitie.
 • 13.00 uur.     Afvaart puzzeltocht op het water.
 • 15.30 uur.     Admiraalzeilen door schipper, oud 1e kamerlid Gerben Gerbrandy.
 • 17.00 uur.     Prijsuitreiking proloog en puzzeltocht
 • 18.00 uur.     Receptie voor genodigden.

Het diner wordt u aangeboden door de vereniging en is bedoeld voor de actieve leden en stipers alsmede de verschillende commissies. Dranken zijn voor eigen rekening.
 

Locatie:  Het dorpshuis van Terherne “De Buorkerij” Buorren 29 Postcode 8493LC

Wij ontvangen u graag om 8.30 uur voor het palaver voor de wedstrijden en om 12.00 uur voor het vervolg van het programma.

Wij willen graag weten of u gebruikt maakt van deze uitnodiging. Ook als u een gedeelte van het programma mee wilt maken.
Wilt u daarvoor het e-mailadres gebruiken van de vereniging, hieronder vermeld, en opgeven of u meedoet aan:

 • De Speurtocht op het water.
 • De proloog zeilcompetitie 2022.
 • De receptie.
 • En het aantal personen waarmee u komt.

Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact op met de secretaris Dhr. Auke Postma op:
06 12282512 of Nijstêd 25, 9251 LP Burgum of via het e-mailadres van de vereniging.

Hopende u op  te mogen begroeten en met vriendelijke groet,

Michiel Kalsbeek,

Voorzitter ‘De Fryske Boerepream’.

Antwoordstrook:.   (hier downloaden antwoordstrook)

Wij doen wel/niet* mee aan de speurtocht op het water

Preamnûmer:    ……………………………..

Naam van de pream: ……………………………………………….

Om het publiek een aanbod te kunnen doen, kan iedere schipper er voor kiezen al dan niet tegen betaling opvarenden mee te nemen. Gegadigden worden op site doorverwezen naar de daarvoor beschikbare pramen.

Wij kunnen ……  gasten meenemen. Dit kan op de site vermeld worden.

Op de receptie zijn wij met …………. personen aanwezig.

Wij doen wel/niet* mee aan de proloog.

Preamnûmer: ………..

Naam van de pream: ……………………………………………………..

Tijdens de wedstrijden kunnen de wedstrijdpramen geen gasten meenemen.
Mogelijk kunnen wel opstappers mee bij het admiraalzeilen.

Bij het admiraalzeilen kunnen wij……….. gasten meenemen. Dit kan op de site vermeld worden.

Op de receptie zijn wij met ………. personen aanwezig.

Een kopie van deze pagina voor 29 april  opsturen naar:
postmaster@defryskeboerepream.nl

* doorstrepen wat niet van toepassing is.

Categorieën: Nijs

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *