Oan de leden, stipers en oare belangstellenden fan feriening De Fryske Boerepream.

Fanwege ús Hollânske silers wer yn,t Nederlânsk.

Zaterdag en zondag, 25- en 26 juni, kunnen we weer. Het 2e weekend in de zeilcompetitie nu in Âldegea (zwf). Het weerbericht is redelijk goed met een matige wind. Er kan wat regen komen, maar daar moeten we tegen kunnen. De wedstrijdbepalingen met alle ins en outs heeft iedereen ontvangen. Ze zijn ook in te zien op de site bij
https://www.defryskeboerepream.nl/wp-content/uploads/2022/03/2022-Wedstrijdbepalingen-Sylkompetysje-DFB-2022-04-10-002.pdf

Palaver
Het wedstrijdcentrum is in het dorpshuis en is `s ochtends om 8.30 uur geopend. Om 9.00 uur start het palaver. Wij gaan er van uit dat er weer drie wedstrijden op zaterdag- en twee wedstrijden op zondag worden gevaren. Mocht hiervan worden afgeweken, dan wordt dat op het palaver medegedeeld.

Controles
Net als in Heeg, gaan wij weer bij elkaar controleren of iedereen zijn spullen goed voor elkaar heeft en zich aan de voorschriften houdt. De schippers krijgen gepersonaliseerd de lijst met daarop de pramen die door een bemanningslid moet worden beoordeeld. Deze keer een meetlintje mee nemen. Van de vorige controles ontvangen de schippers de bevindingen. Wij behandelen de kruisjes vooralsnog als verbeterpunten en geen sanctielijst. Op onze evaluatievergadering kunnen wij het nog wel een keer over de status hiervan hebben.

Wij wensen iedereen sportieve, maar niet minder belangrijk, gezellige wedstrijddagen toe.
Als vanouds hebben wij het volste vertrouwen in de organisatie van Âldegea en ervaren wij de wedstrijden daar als een schoolreisje. De wedstrijdleiding, onder deskundige leiding van Carel Heijnen draagt daaraan bij en zijn wij als vereniging heel blij mee.

En uiteraard veel succes.
Ons volgende uitje zal zijn in Eastermar op 3 september. De aanmeldingen zijn nog niet binnen gestroomd. Als het lukt, graag voor de lange zomervakantie nog even opgeven. De organisatie daar moet ook op tijd de zaakjes regelen.

Slach om de Broekophâlder 2022 – 3 septimber Eastermar

Het bestuur.