Kort verslag van de jaarvergadering op woensdag 1 febr. om 20.00 uur in MFC te Heeg.

Belangrijkste vergaderonderwerpen:

  1. Fin. verslag 2016 en begroting 2017 goedgekeurd.
  2. Contributie €60,-, Deelname wedstrijden €60,- en stipersbijdrage €10,-
  3. Enkele wijzigingen in de originaliteits regels.
  4. Presentatie en discussie over een verbetering van de handicap formule. Klik hier om de presentatie te downloaden of hier voor een samenvatting van de presentatie.
  5. Organisatie van de wedstrijden en de bijbehorende kosten.
  6. Verslag eerste overleg met bestuur van “De Nije Sylpream”.
  7. Wedstrijd data
  8. Bestuurs wisselingen.
  9. Wijziging opzet aanbrengwedstrijd strontrace.
  10. Ontwikkelingen in de vereniging.
Categorieën: Nijs