Ferslach: Reglementen-avond door Jos Spijkerman op freed 14 februari 2020 in het Doarpshûs ‘De Trijesprong’ , Buorren, 9012 DW Raerd – 20.00 oere

Jos Spijkerman had op de routeplanner een ander dorp ingetoetst of iets van die geest, hij zat ‘ietsje noordelijker’ in het andere Raard, dus niet het Raerd waar de regelementen-avond door ‘de Fryske Boerepream’ werd gehouden. Onderweg realiseerde Jos zijn misverstand, mede door telefonisch contact, zodat om ruim kwart over Lees meer…

Aginda 2020

Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’ 2020I.v.m. Maatregel organiseren evenementen en samenkomsten is Aginda 2020 buiten werking! Sneon11 jannewaris 2020   Nijjiersgearkomst DFB yn gearwurking mei pream Jolanda:pream Jolanda noeget leden, stipers en oare belanstellenden út om lâns te kommen yn Earnewâld, yn it Skippershûs Earnewâld:Ynrin fanôf 19.00 oere oant ?  Woansdei29 jannewaris2020 Bestjoersfergadering   Raerd20.00 Lees meer…

Nijjiersgearkomste DFB op 11 jannewaris, 2020 yn gearwurking mei it Nijjierfeast pream Jolanda te Earnewâld.

Oan de  leden en stipers fan ‘de  Fryske Boerepream’, De Nijjiersgearkomste wurd yn gearwurking. mei pream Jolanda organiseare. Yn Earnewâld, op 11 jannewaris, 2020, ynrin foar ‘de Fryske Boerepream’ fanôf 19.00 oere. It njijiersfeast fan pream Jolanda begjint al earder mei de oanfang om 14.00 oere. Mei út namme fan Lees meer…

Mededeling laatste wedstrijd Sylkompetysje 2019 en opgeven Barbecue

Datum:           2 september 2019 Onderwerp:   DFB Sylkompetysje 2019 Terherne, en opgeven Barbecue! Geachte, Leden, Stipers en andere belanstellenden fan DFB, Hierbij wil ik iedereen attenderen en uitnodigen, de deelnemende skippers en bemanning, of belangstellenden, voor het laatste weekend van ‘de Fryske Boerepream’ Sylkompetysje 2019 bij Terherne. Op zaterdag 14 september Lees meer…