Ferslach Jiergearkomste DFB – woansdei 16 mrt ’22 – 20.00 oere – Sportkantine, Slotsdyk 38, 9012 DT Raerd

   Lede-jaarvergadering ’22  van Vereniging ‘de Fryske Boerepream’    Datum:           Woensdag 16 maart 2022 Plaats:              Sportkantine, Slotdyk 38, Raerd. Aanvang:          20.00 uur Aanwezig:        40- M. Kalsbeek, 10- Y. Ykema, 47- E. de Jong, A. Postma, 9- K. Postma, 36- S. Bruinsma, R. Talsma, 39- B. Lekkerkerker, B. Vrieling Lees meer…

Downloaden en Ynsicht in Regleminten en Formulieren DFB

Reglementen en Formulieren Bij de oprichting van de vereniging is, in samenwerking met het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, een lijst met Klassenvoorschriften opgesteld. Deze voorschriften zijn inmiddels, na goedkeuring door de ledenvergadering, een aantal keren aangepast n.a.v. wensen van schippers. Elke praam die aan deze voorschriften voldoet krijgt, na goedkeuring Lees meer…

Aginda 2022

->  Aginda en Data fan Eveneminten ‘de Fryske Boerepream” 2022  <- Snein 23 januari ’22 Nijjiers-slok Fanwege Coronamaatregels net troch gien Woansdei 16 maart ’22 Ledefergadering foarjier ’22 Jierfergadering – 20.00 oere Raerd Sportkantine ‘Slotsdyk 38, 9012 DW Sneon 7 maaie ’22 25 Jier Jubileum Wedstriden Sjoch mail en Nijsbrief Terherne Lees meer…

Ferslach Leden- en Evaluatievergadering Sylkompetysje 2021 van Vereniging ‘de Fryske Boerepream’

           2021 –  Leden-vergadering  –  ‘de Fryske Boerepream’                Ferslach Leden-Evaluatievergadering Sylkompetysje 2021 Datum:              woensdag 13 oktober 2021 Plaats:               Doarpshûs “De Tijesprong” Raerd. Aanvang:          20.00 uur Aanwezig:        Lees meer…