2021 – Nijsbrief 3 – Meidieling en Ynskriuwformulier ‘Fryske Kompetysje’ fan ‘De Fryske Boerepream’

Klik op link word of pdf: – Word – Ynskriuwformulier ‘Fryske Sylkompetysje 2021’ fan “de Fryske Boerepream”    – Pdf – Ynskriuwformulier ‘Fryske Sylkompetysje 2021’ fan “de Fryske Boerepream” Snein, 16 maaie, 2021   Beste stipers en bemanning, Yn it wykein fan 26 en 27 juni 2021 sette wy útein Lees meer…

Aginda 2021

Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’ 2021 7 april 2021 Jierfergadering Kan niet plaats vinden, verplaatsing naar najaar 2021 8 maaie 2021 25 jier Jubileum Zeilwedstrijden Verplaatst ivm Corona naar laatste weekend September Wykein     29 / 30 maaie2021 Start Sylkompetysje  Giet net trochWâldsein Wykein26 / 27 Juni2021It Giet Oan! Start Lees meer…