Kort verslag van de jaarvergadering op 01-02-2017

Kort verslag van de jaarvergadering op woensdag 1 febr. om 20.00 uur in MFC te Heeg. Belangrijkste vergaderonderwerpen: Fin. verslag 2016 en begroting 2017 goedgekeurd. Contributie €60,-, Deelname wedstrijden €60,- en stipersbijdrage €10,- Enkele wijzigingen in de originaliteits regels. Presentatie en discussie over een verbetering van de handicap formule. Klik hier om de Lees meer…

Reglementen wijziging

Alle voorschriften en formulieren zijn vanaf hier te downloaden of door hierboven te klikken op “Regels”. Het originaliteits voorschrift/ klassevoorschriften is aangepast. Het voorschrift voor het vervaardigen van de zeilen is aangepast. Het formulier voor het meten van de zeilen is aangepast (diagonaal A-C) en er is een alternatieve versie aan toegevoegd voor zeilen Lees meer…