Proloog Heeg

Proloog te Heeg: Startwedstrijd van het zeilseizoen ‘de Fryske Boerepream’. Opgegeven hebben zich de volgende 8 DFB preammen: nûmer 8, 10, 22, 29, 35, 39, 44, 56 (geen aanmelding ‘de Nije Sylpream’) Link ->    2018 – 04 – 12 Uitnodiging Proloog Heeg Link ->     2018 WSH-DFB Wedstrijdbepalingen Lees verder…

Reglementen en Formulieren

Reglementen en Formulieren Bij de oprichting van de vereniging is, in samenwerking met het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, een lijst met Klassenvoorschriften opgesteld. Deze voorschriften zijn inmiddels, na goedkeuring door de ledenvergadering, een aantal keren aangepast n.a.v. wensen van schippers. Elke praam die aan deze voorschriften voldoet krijgt, na goedkeuring Lees verder…